Biskup Regmunt zrezygnował ze stanowiska. Franciszek się zgodził

Biskup Regmunt zrezygnował ze stanowiska. Franciszek się zgodził

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biskup Stefan Regmunt (BOGUSLAW SACHARCZUK/NEWSPIX.PL) Źródło:Newspix.pl
Ks. biskup Stefan Regmunt z powodów zdrowotnych złożył rezygnację z urzędu diecezjalnego. Papież Franciszek przyjął ją, ale duchowny będzie kierował diecezję zielonogórsko-chorzowską do czasu wyłonienia swojego następcy.
O rezygnacji bp Regmunt poinformował w komunikacie skierowanym do swoich diecezjan. "Od pewnego czasu zacząłem dostrzegać w sobie zmiany stanu zdrowia. Poinformowano mnie, że muszę podjąć natychmiast stosowne leczenie. Realizacja tego celu ogranicza moje możliwości należytego wypełnienia zadań związanych z prowadzeniem diecezji" - tłumaczy swoją decyzję.

Papież przyjął rezygnację

Rezgnację bpa Regmunta przyjął papież Franciszek, ale zastrzegł, że ma pełnić swoją funkcję do momentu wyłonienia zastępcy. "Po modlitwie i rozważeniu przed Bogiem swojej sytuacji, w duchu odpowiedzialności za Kościół, przedłożyłem Ojcu Świętemu Franciszkowi pokorną prośbę o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Diecezjalnego.

5 maja 2015 r. otrzymałem odpowiedź, w której Ojciec Święty – po rozważeniu przedstawionych racji – przychylił się do prośby i ze względów zdrowotnych przyjął moją rezygnację (kan. 401 § 2 KPK). Przekazał też życzenia powrotu do zdrowia i zapewnienie o modlitwie o Bożą pomoc.

Ojciec Święty w podjętej decyzji zaznaczył, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy" - wyjaśnia biskup.

Biskup Stefan Regmunt urodził się w 1951 roku w Krasnymstawie. Od 2007 roku jest biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

kuria.zg.pl