Senatorowie przeciwko referendum Dudy

Senatorowie przeciwko referendum Dudy

Dodano:   /  Zmieniono: 48
Senat RP (fot.mat.pras.)
Senatorowie podczas posiedzenia sześciu połączonych komisji przyjęli rekomendację o odrzucenie wniosku prezydenta o rozpisanie ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów parlamentarnych, czyli 25 października 2015 roku.
Za odrzuceniem wniosku zagłosowało 24 senatorów, 21 było przeciwnych. Głosowanie całej izby wyższej parlamentu odbędzie się 4 września. Senatorowie przeciwni referendum podnosili argumenty jakoby pytania zaproponowane przez prezydenta były nieprecyzyjne oraz dublujące propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, wobec czego wyborcy będą mogli wyrazić swoje zdanie oddając glos wyborczy. Senator PO Janusz Sepioł dodał, iż pytania były sformułoane nieprecyzyjnie, zmieniono ich treść w stosunku do tych pod jakimi zbierano podpisy oraz nie przedstawiono skutków ewentuaklnych zmian. Zwolennicy z kolei przekonywali, że pod pytaniami podpisało się 6 milionów Polaków.

Dobra dyskusja, brak refleksji

- Niestety na posiedzeniu komisji zabrakło 3 głosów. Będziemy dalej przekonywać senatorów, że 6 milionów podpisów to jest coś czego o czym nie można zapomnieć. Będziemy przekonywać senatorów podczas obrad plenarnych do głosowania za propozycją prezydenta, Mamy jeszcze trochę czasu. Dziś obyła się dobra dyskusja, ale zabrakło refleksji – powiedziała po posiedzeniu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.

Pytania Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października br. w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia”.

Procedura

Do zarządzenia referendum potrzebna jest zgoda Senatu. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum w ciągu 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu referendum. Projekt prezydenta wpłynął do Senatu 21 sierpnia br. Marszałek Senatu skierował go do właściwych komisji senackich, które rozpatrzyły go na wspólnym posiedzeniu. Senat w tej sprawie podejmie uchwałę na posiedzeniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Wprost.pl, Senat.gov.pl
 48

Czytaj także