Optymistyczna Zmiana nastroju

Optymistyczna Zmiana nastroju

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wyzwania menedżerskie wg Conference board
Najnowsze badanie poglądów szefów największych polskich firm przyniosło wyniki odmienne niż w poprzednich latach. Po pierwsze, prezesi są w optymistycznych nastrojach. Po drugie, podkreślają, że konkurencja jest ostra, brutalna, niezwykle wymagająca. Po trzecie, zmieniły się ich wybory co do tego, co stanowi obecnie największe wyzwania dla szefa firmy. Na pierwszym miejscu stawiają
"wzrost przynoszący zyski", wysoko znalazły się także wyzwania z zakresu strategii. Jak mówi Sławomir Lachowski, prezes BRE Banku: "Wieloletni horyzont planowania strategicznego należy do przeszłości. Obecnie okres dwumiesięczny jest w miarę przewidywalny, plany sięgające dalej mogą być absolutnie nietrafione".
W warunkach ekspansji mniej ważna stała się kontrola kosztów. Relatywnie rzadko szefowie największych firm jako najważniejsze wymieniali wyzwania związane z globalizacją i kwestią niepewności co do koniunktury w przyszłości. Badanie przeprowadziła Conference Board Polska i CapGemini. Otrzymano 102 ankiety z odpowiedziami od szefów największych polskich przedsiębiorstw, ponadto przeprowadzono 25 wywiadów z prezesami.

 0

Czytaj także