PKN ORLEN inwestuje w segment petrochemiczny
Artykuł sponsorowany

PKN ORLEN inwestuje w segment petrochemiczny

Rafineria w Plocku
Rafineria w Plocku Źródło:PKN ORLEN
PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy instalacji izopropanolu. Jeśli decyzja o realizacji inwestycji zostanie podjęta, koncern jako piąta firma na świecie wdroży tę innowacyjną technologię.

Rozwój segmentu petrochemicznego (przerobu produktów uzyskanych w rafinerii) ma strategiczne znaczenie dla PKN ORLEN, a także dla całej polskiej gospodarki. Dzięki realizowanemu przez koncern Programowi Rozwoju Petrochemii, Polska z importera stanie się eksporterem produktów petrochemicznych. Inwestycje podejmowane przez PKN ORLEN w długiej perspektywie przyniosą korzyści także akcjonariuszom. Szacowany zysk operacyjny po finalizacji Programu zwiększy się aż o 1,5 mld zł rocznie.

Co ważne dla ochrony zdrowia, planowana budowa instalacji izopropanolu pozwoli w przyszłości zabezpieczyć Polskę w przypadku zagrożenia epidemią. Alkohol izopropylowy, który jest tańszym zamiennikiem etanolu lub metanolu, ma właściwości wirusobójcze. Stosuje się go m.in. do wytwarzania płynów antyseptycznych, a także w poligrafii oraz jako dodatek do paliw.

Strategiczny program

Program rozbudowy łańcucha wartości fenolu i acetonu jest jednym z czterech projektów wchodzących w skład strategicznego dla PKN ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii.

Jako podstawowy surowiec do produkcji izopropanolu byłby wykorzystywany aceton ‒ produkt uboczny wytwarzania fenolu. Izopropanol, który powstaje w wyniku reakcji acetonu z wodorem w tzw. procesie uwodornienia acetonu, poddaje się następnie wielokrotnej destylacji, aby uzyskać wysoką czystość produktu końcowego.

Planowana inwestycja miałaby się składać się z instalacji do produkcji izopropanolu oraz systemów pomocniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe obiekty powstałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy.

‒ Realizując strategiczne założenie wydłużania łańcucha wartości, a tym samym maksymalizując stopę zwrotu z inwestycji związanej z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu, PKN ORLEN rozważa także budowę instalacji izopropanolu. Pozwoli to zagospodarować część wolumenu produktu ubocznego, czyli acetonu, w wysokomarżowy rozpuszczalnik, jakim jest właśnie izopropanol. To przykład naszej przemyślanej strategii, w której przesuwamy portfel produktów o profilu wielkotonażowym do produktów specjalistycznych, odpowiadając na coraz większe wymagania klientów– mówi Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

Technologia wytwarzania izopropanolu z acetonu należąca do firmy Badger Licensing LLC jest nowym i innowacyjnym procesem, opracowanym na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich kilku latach. Licencjodawca deklaruje, że stworzona technologia zapewnia optymalne koszty operacyjne i inwestycyjne oraz oczekiwaną niezawodność.

Nie tylko do odkażania

Izopropanol ma szerokie zastosowanie. Jego 70-procentowy roztwór wodny jest wykorzystywany w medycynie jako płyn antyseptyczny. Stanowi on również łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także odczynnik w syntezach chemicznych. Używa się go ponadto w poligrafii, w druku offsetowym, jako roztwór nawilżający w stężeniu do 12 proc. Izopropanol, który jest neutralny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, wchodzi w skład różnych preparatów technicznych, np. do czyszczenia urządzeń optycznych czy głowic magnetycznych.

Czytaj też:
PKN ORLEN stawia na polskich producentów

Opracowała:
Źródło: ORLEN S.A.