GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Pomaga też w walce z epidemią

GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Pomaga też w walce z epidemią

GAZ-SYSTEM dla edukacji, projekt
GAZ-SYSTEM dla edukacji, projekt Źródło: Gaz-system
Szpitale, jednostki pogotowia ratunkowego, samorządy, szkoły, ochotnicze straże pożarne i domy pomocy społecznej to wspierane przez spółkę obszary, które stoją na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM, w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii, przeznaczył 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Firma wsparła także Domy Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku, przekazując im trzymiesięczny zapas rękawiczek oraz płynów dezynfekcyjnych.

GAZ-SYSTEM to jedna z kluczowych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju spółek, która na co dzień odpowiada m.in. za transport i dostawy paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. To także inwestor, który buduje nowe gazociągi, w tym strategiczny dla polskiej energetyki projekt Baltic Pipe. Jednak dziś, gdy świat zmaga się z pandemią, która spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży, GAZ-SYSTEM zdecydował się wesprzeć zarówno potrzebujących, jak i tych, którzy stoją na pierwszej linii walki z pandemią. Wśród potrzebujących znaleźli się uczniowie, na których zdalny system nauki wymusił konieczność posiadania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. W Polsce nadal wiele rodzin nie może sobie na to pozwolić. Dlatego GAZ-SYSTEM uruchomił w maju program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w kraju będą mogły zakupić niezbędny do nauki zdalnej sprzęt IT.

Pomoc dla uczniów i nauczycieli

– W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla nauczycieli oraz uczniów może okazać się nieoceniona. Dlatego GAZ-SYSTEM postanowił włączyć się w walkę ze skutkami społecznymi wirusa COVID-19 i wesprzeć finansowo szkoły, które dzięki programowi „GAZ SYSTEM dla edukacji” będą mogły kupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej – mówi Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

A Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, dodaje: – GAZ-SYSTEM dla edukacji” to realna pomoc ze strony narodowego Operatora w przezwyciężaniu skutków epidemii. Ułatwienie dzieciom w wielu powiatach uczestnictwa w zdalnej edukacji będzie cenne także po zażegnaniu zagrożenia wirusem COVID.

Akcja GAZ SYSTEM-u wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów, a przekazany szkołom sprzęt jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Cyfryzacji do programu „Zdalna Szkoła”. Dzięki akcji lokalne samorządy otrzymają od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem, który trafia do uczniów na czas nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły dalej wykorzystywać otrzymany sprzęt do zajęć lekcyjnych.

– Epidemia jest dla nas wszystkich trudnym egzaminem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Tym bardziej cieszę się, że spółki skarbu państwa aktywnie włączają się w pomoc dla uczniów i nauczycieli w tej bezprecedensowej sytuacji. Odpowiedzialna postawa GAZ-SYSTEM potwierdza, że w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać solidarnie – zauważa Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Dla szczególnie potrzebujących

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i będzie realizowany na terenie województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg oraz Żychlin.

Gminy te nie zostały wybrane przypadkowo – wszędzie tam GAZ-SYSTEM prowadzi ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycje. I tak: gminy: Sarnaki, Boguty-Pianki, Nowogród, Andrzejewo, Mały Płock, Grajewo, Bakałarzewo i Szypliszki znajdują się na trasie gazociągu Polska-Litwa. To nowy, transgraniczny gazociąg, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Z kolei przez gminy: Kowal, Baruchowo, Maków, Żychlin, Regnów, Puławy, Mogielnica, Głowaczów i Sadkowice przebiega budowa gazociągu Gustorzyn – Wronów. Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rawa Mazowiecka – Wronów, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój gospodarczy lokalnej społeczności.

Natomiast na terenie gminy Sanok swój przebieg ma gazociąg Hermanowice-Strachocina. Inwestycja umożliwi pełne wykorzystanie mocy Podziemnego Magazynu Gazu w Strachocinie, a także współpracę krajowego systemu przesyłowego z nowym interkonektorem Polska-Słowacja. Przedsięwzięcie będzie ważnym elementem w integracji polsko-słowackiego systemu przesyłowego, ale także polskiego i ukraińskiego, zwłaszcza w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina. Gazociąg Hermanowice-Strachocina stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

W Janowcu Wielkopolskim zlokalizowany jest Podziemny Magazyn Gazu Domasławek, a w Bolesławcu: gazociąg Podgórska Wola – Tworzeń. Przez Bukowsko i Komańczę przebiega natomiast gazociąg Polska-Słowacja, na odcinku: Strachocina – Granica RP. Gminy Toszek i Tworóg to teren inwestycji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg– Kędzierzyn o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa. A gmina Lewin Brzeski jest na trasie gazociągu Zdzieszowice - Wrocław o długości około 130 km, ciśnieniu 8,4 MPa i średnicy nominalnej 1000 mm.

- Obecna sytuacja w zakresie nauczania jest bardzo trudna dla wszystkich, a przede wszystkim dla uczniów. Cieszę się, że małe miejscowości mogą korzystać z podobnych grantów z korzyścią dla dzieci i młodzieży” - mówi Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Żychlina. A Hubert Czubaj, wójt gminy Głowaczów, dodaje: – Ogromnie się cieszę z kolejnych pozyskanych środków zewnętrznych, wspierających naukę uczniów i pracę nauczycieli w czasie gdy wszyscy przestawiamy się na inny rodzaj nauczania. Podpisanie umowy to efekt rozmów i próśb z naszej strony, które zakończyły się podpisaniem umowy i pozyskaniem kwoty 30 tys. zł. Są to kolejne środki pozyskane przez gminę na ten cel, a to nie koniec dobrych informacji. Ministerstwo cyfryzacji ogłosiło drugi program „zdalna szkoła+” z którego również będziemy chcieli pozyskać kwotę 75 tys. zł. Wnioskowaliśmy również do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej i zostaliśmy partnerami „ Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego - mówi.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że GAZ-SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich trzech lat spółka przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego surowca w produkcji energii i ciepła. Do tej pory w warsztatach udział wzięło prawie pięć tysięcy uczniów. Każdego roku spółka kieruje też wsparcie do najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne. Od początku trwania programu czyli od 2011 roku, GAZ-SYSTEM obdarował ponad siedemnaście tysięcy pierwszoklasistów i najbardziej potrzebujących uczniów plecakami z wyposażeniem na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Wsparcie dla DPS-ów walce z Covid-19

Ale pomoc dla uczniów i nauczycieli to nie jedyna forma wsparcia, której GAZ-SYSTEM udziela w czasie epidemii koronawirusa. Pomoc płynie też do Domów Opieki Społecznej, miejsc szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się Covid-19. Dlatego GAZ-SYSTEM zdecydował o przyznaniu wsparcia rzeczowego w postaci środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących czterem domom pomocy społecznej na południu Polski. Wsparcie dotyczy placówek zlokalizowanych w regionach będących jednymi z największych skupisk koronawirusa w Polsce. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu darowizn rzeczowych w postaci rękawiczek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk oraz płynów do dezynfekcji powierzchni. Przekazano łącznie ponad 30 000 rękawiczek oraz 120 litrów płynów dezynfekujących. Wartość przekazanego wyposażenia wynosi ponad 60 tysięcy złotych.

Czytaj też:
Baltic Pipe dla niezależności energetycznej Polski

– Dla GAZ-SYSTEM-u społeczna odpowiedzialność firmy to pomoc najbardziej potrzebującym. Dlatego wyposażyliśmy w środki ochronne opiekunów z domów pomocy społecznej, którzy narażają swoje życie dla ratowania innych - powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Wsparcie rzeczowe trafi do: Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Wrocławiu, Ośrodka św. Jerzego we Wrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Podzamku koło Kłodzka oraz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Prowincja Krakowska w Wadowicach).

Specjalistyczne ochrony dla strażaków

Wsparcie spółki kierowane jest także do konkretnych grup, w których zapotrzebowanie na środki do działania na rzecz przeciwdziałania pandemii jest najwyższe. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla trzech placówek ochotniczej straży pożarnej na zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem COVID-19. Przekazane finansowanie zostanie przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznych ubrań ochronnych oraz ubrań bojowych Rosenbauer Fire Flex z certyfikowaną membraną PTFE odporną na wirusy i bakterie. Obdarowane jednostki to: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie. Planowane jest również przekazanie przez spółkę ozonatorów z przeznaczeniem do dezynfekcji karetek oraz samochodów transportowych.

Dzięki zaangażowaniu GAZ-SYSTEMU na tak wielu frontach, potrzebne w czasie epidemii wsparcie finansowe i materiałowe trafiło do wielu grup społecznych – zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców obszarów, w których firma prowadzi inwestycje. Te działania wpisują się w zasady odpowiedzialnego biznesu, który w chwilach próby potrafi się dzielić z członkami społeczności lokalnych.

Czytaj też:
Gaz-System włączył się do walki z epidemią wspierając finansowo służbę medyczną i placówki oświatowe
Projekt edukacyjny GAZ-SYSTEM
Źródło: Wprost