Coraz lepsze perspektywy dla rynku LNG

Coraz lepsze perspektywy dla rynku LNG

Dostawa do terminalu LNG w Świnoujściu
Dostawa do terminalu LNG w Świnoujściu / Źródło: polskielng.pl
Uruchomienie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu całkowicie zmieniło sytuację na krajowym rynku gazu ziemnego, pozwalając na dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także istotnie zwiększając poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W grudniu 2015 roku przypłynął pierwszy statek z LNG do nowo wybudowanego Terminalu, a w styczniu tego roku została w nim załadowana 10-tysięczna cysterna. Właścicielem obiektu jest GAZ-SYSTEM - strategiczny dla polskiej gospodarki koncern, odpowiedzialny za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Przypomnijmy: terminal w Świnoujściu do tej pory przyjął 115 dostaw skroplonego gazu ziemnego (Liquefied Natural Gas) i łącznie ok 12 mld Nm³ tego surowca po regazyfikacji. Tym samym Terminal udowodnił, że jest obiektem o strategicznym gospodarczym i energetycznym znaczeniu dla naszego kraju.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Rosnąca rola gazoportu w krajowej energetyce oraz coraz większe zapotrzebowanie na gaz spowodowały, że zapadła decyzja o rozszerzeniu funkcjonalności i zdolności technicznych tego obiektu. Trzeba tu dodać, że rozbudowa jest elementem większego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, tzw. Bramy Północnej, w ramach której polski system gazowy ma zostać przygotowany do zmiany kierunku zasilania z relacji wschód-zachód, na kierunek północny. W skład Bramy wchodzą takie projekty, jak: Baltic Pipe, pływający Terminal typu Floating Storage Regasification Unit (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej i Korytarz Północ-Południe, a także szereg inwestycji towarzyszących. Ich realizacja pozwoli na znaczny wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej nie tylko Polski, ale całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt rozbudowy podzielono na dwa etapy: pierwszy polega na dobudowaniu pomp kriogenicznych oraz dwóch nowych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser) do pięciu istniejących. Drugi to budowa trzeciego zbiornika - większego od dwóch istniejących, o pojemności 180 tys. m³ oraz drugiego nabrzeża ze stanowiskiem statkowym do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG. Rozbudowę poprzedziło podpisanie umowy w lutym ub.r. na rozbudowę instalacji regazyfikacji. Zwiększy to obecne moce regazyfikacyjne Terminalu. Umowa obejmuje zaprojektowanie instalacji oraz montaż regazyfikatorów LNG i pomp kriogenicznych. Najważniejsze urządzenia zamówiono w październiku 2019 roku w ramach dostaw inwestorskich. Kilkanaście miesięcy później GAZ-SYSTEM odebrał pierwszą dostawę. Na terminal dotarły wężownice. To element regazyfikatorów SCV, w których przepływający skroplony gaz ziemny zmienia stan skupienia w lotny. Natomiast pod koniec zeszłego roku w terminalu odebrano dmuchawy powietrza. Pierwszy etap rozbudowy zakończy się w grudniu 2021 roku.

W czerwcu 2020 podpisano umowy dotyczące wykonania rozbudowy części lądowej (zbiornik), a także części morskiej (nabrzeże) Terminalu LNG, prowadzonej w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres umów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), wykonanie prac budowlano-montażowych oraz rozruch instalacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. Inwestycja ta będzie realizowana przez dwa podmioty: GAZ-SYSTEM będzie odpowiedzialny m.in. za wybudowanie nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m³ brutto i wykonanie części technologicznej nowego stanowiska statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG. Z kolei Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie odpowiedzialny za wybudowanie części hydrotechnicznej stanowiska statkowego, infrastruktury hydrotechnicznej pod estakadę przesyłową oraz kompletnej infrastruktury cumowniczej. Ten etap Programu Rozbudowy zakończy się w 2023 roku.

Czytaj też:
VI Kongres Energetyczny: Czy gaz ziemny to paliwo schyłkowe, przejściowe, czy przyszłości?

Rozbudowany Terminal LNG, począwszy od 2024 roku, będzie miał techniczną możliwość świadczenia usług regazyfikacji, składowania i reeksportu LNG. W przypadku regazyfikacji będzie to zdolność nominalna na poziomie ok. 8,3 mld m³ na rok. Terminal będzie też w stanie zapewnić dodatkowe możliwości odbioru i reeksportu LNG dostarczanego drogą morską na drugim nabrzeżu tj. usługi rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG, a także zapewnić zwiększoną wysyłkę gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego. Już obecnie możliwości regazyfikacyjne obiektu zarówno po pierwszym, jak i po drugim etapie rozbudowy, zostały zarezerwowane w 100 proc. do 2038 roku.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także