PKN ORLEN rozwija technologie wodorowe

PKN ORLEN rozwija technologie wodorowe

Autobus na wodór
Autobus na wodór / Źródło: Shutterstock / alexfan32
Zanim autobusy zasilane wodorem zaczną jeździć po ulicach polskich miast, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej tankowanie paliwa wodorowego. Pierwsze tego typu inwestycje planowane w Polsce to m.in. efekt współpracy PKN ORLEN i samorządów. Koncern podpisał już łącznie 9 listów intencyjnych współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego, opartego na napędzie wodorowym, a kolejne są w przygotowaniu.

Rozwój przyjaznych środowisku technologii wodorowych wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą dynamiczny rozwój paliw alternatywnych i cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. To właśnie wodór wskazywany jest jako przyszłość motoryzacji. Ma także odgrywać dużą rolę w transformowanej obecnie energetyce. W ciągu najbliższej dekady PKN ORLEN chce zbudować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych. Współpraca z partnerami samorządowymi umożliwia Koncernowi lepsze przystosowanie technologii do realnych wymagań w transporcie zbiorowym.

Zielone autobusy

Ostatnie z podpisanych listów intencyjnych PKN ORLEN podpisał z Gminą Miastem Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile. Współpraca w podobnym zakresie, czyli rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego, planowana jest również z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Podobne listy intencyjne koncern podpisał z Gminą Miasto Płock, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie, które w przyszłości planują rozwój komunikacji miejskiej opartej na wodorze. Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami, samorządy będą zobowiązane do konsekwentnego zwiększania udziału pojazdów zeroemisyjnych w transporcie realizującym usługi publiczne. Paliwa wodorowe w Polsce znajdują się na razie w fazie testowej, ale po wdrożeniu rozwiązań technicznych i legislacyjnych będą stanowiły istotne uzupełnienie miksu energetycznego w transporcie ciężkim.

Coraz więcej wodoru

Koncern, który już jest jednym z największych w Polsce producentów wodoru, rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku – instalacji zapewniającej wodór wysokiej jakości –dedykowanej na rynek transportu. Początkowo hub ma produkować około 170 kg, a docelowo do 510 kg wodoru na godzinę. W ramach inwestycji powstanie także infrastruktura logistyczna i dystrybucyjna. PKN ORLEN rozwija także technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini. Paliwo wodorowe z Trzebini będzie napędzać publiczny transport w południowej Polsce. Zgodnie z planem produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Tankowanie u sąsiadów, a wkrótce również w Polsce

Pod koniec ubiegłego roku na świecie działały 432 stacje tankowania wodoru, z których 330 jest ogólnodostępnych. Na dwóch stacjach paliw „star-Grupa ORLEN”, należących do PKN ORLEN, znajdują się punkty tankowania dla pojazdów zasilanych wodorem. Trwa budowa trzech stacji wodorowych w Czechach na stacjach „Benzina - Grupa ORLEN” – w Pradze, Litvinowie i Brnie. Ponadto w planach jest powstanie kolejnych stacji wodorowych w Czechach – w Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10. Pierwsze stacje tankowania wodoru powstaną także w Polsce. PKN ORLEN rozpoczął już proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Punkty ładowania wodoru zostaną zlokalizowane na funkcjonujących stacjach paliw ORLEN, przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu i przy ulicy Murckowskiej w Katowicach. Na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla aut osobowych i autobusów.

Czytaj też:
PKN ORLEN utworzy program emisji euroobligacji
Czytaj też:
ORLEN Aviation będzie produkował energię ze słońca

 0

Czytaj także