Drogowskaz wyborczy 2023

15 października odbędą się wybory parlamentarne. Nie wiesz jeszcze, na kogo zagłosować? A może wahasz się między kandydatami dwóch lub więcej partii? Aby ułatwić podjęcie decyzji przy urnie przygotowaliśmy „Drogowskaz wyborczy”, czyli narzędzie, dzięki któremu możesz sprawdzić, do których komitetów startujących w wyborach jest ci najbliżej.

Ankieta składa się z 25 pytań dotyczących najważniejszych kwestii poruszanych w debacie publicznej i w programach wyborczych. Po wypełnieniu testu twoje odpowiedzi zostaną porównane z odpowiedziami udzielonymi przez komitety. Następnie zobaczysz, na ile twój wybór jest procentowo zgodny z deklaracjami partii.

Czy popierasz postulat liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Za jakim rozwiązaniem się opowiadasz?

kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży za powrotem do kompromisu aborcyjnego, zawierającego trzy przesłanki do przerwania ciąży, czyli do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. ta kwestia powinna zostać rozstrzygnięta w referendum

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że związki partnerskie w Polsce powinny zostać zalegalizowane?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy jesteś za finansowaniem in vitro z budżetu państwa?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że lekcje religii nie powinny odbywać się w szkole i nie powinny być finansowane z budżetu państwa?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Fundusz Kościelny powinien zostać zlikwidowany, a w jego miejsce powinien zostać wprowadzony dobrowolny odpis podatkowy?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Polska powinna wspierać finansowo i militarnie Ukrainę w wojnie z Rosją?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Polska nadal powinna w takim stopniu, jak do tej pory wspierać uchodźców z Ukrainy?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że członkostwo w Unii Europejskiej to polska racja stanu?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy Twoim zdaniem relacje Polski z Unią Europejską powinny zostać:

pogłębione rozluźnione zachowane w obecnym kształcie nie wiem/trudno powiedzieć

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w Polsce powinno zostać wprowadzone euro?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Polska powinna odejść od wydobycia węgla do 2035 r.?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że bogaci powinni płacić wyższe podatki niż dotychczas?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ZUS dla przedsiębiorców powinien być dobrowolny?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy twoim zdaniem wiek emerytalny powinien zostać:

w obecnym kształcie podwyższony dla kobiet i zrównany z obecnym dla mężczyzn zrównany dla kobiet i mężczyzn i stopniowo podwyższany do 67 lat podwyższony z rozróżnieniem dla kobiet i mężczyzn

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że powinny zostać wprowadzone ulgi i ułatwienia przy zakupie pierwszego mieszkania?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że państwo powinno ingerować w ceny najmu mieszkań?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że każde dziecko powinno mieć zagwarantowane miejsce w żłobku i przedszkolu?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że szkoły powinny mieć większą swobodę w realizacji programów nauczania?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że NFZ powinien zwracać koszty leczenia w prywatnych placówkach w sytuacji zbyt długiego oczekiwania na wizytę w placówkach publicznej ochrony zdrowia?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że program 500 plus powinien zostać zwaloryzowany?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że dostęp do broni palnej powinien być łatwiejszy?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego powinny zostać rozdzielone?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że samorządy powinny otrzymać większe kompetencje?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Telewizja Polska powinna zostać zlikwidowana?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem/nie mam zdania
Dziękujemy za wypełnienie pytań z Drogowskazu wyborczego. Zanim poznasz swój wynik, odpowiedz jeszcze na kilka pytań, które pozwolą nam lepiej Cię poznać.

Czy zamierzasz wziąć udział w wyborach parlamentarnych?

tak nie nie wiem

Która z partii politycznych budzi Twoje zaufanie? (Można wskazać tylko jedną odpowiedź)

Inicjatywa Polska Konfederacja Korony Polskiej Kukiz'15 Nowa Lewica Nowa Nadzieja Nowoczesna Partia Republikańska Platforma Obywatelska Polska 2050 Polskie Stronnictwo Ludowe Prawo i Sprawiedliwość Razem Ruch Narodowy Solidarna Polska Zieloni inne nie wiem

Jesteś:

kobietą mężczyzną

W jakim jesteś wieku?

Mniej niż 18 lat 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat powyżej 60 lat

Jakie jest miejsce twojego zamieszkania?

wieś miasto do 50 tys. mieszkańców miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców miasto od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców miasto od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Jakie masz wykształcenie?

podstawowe zawodowe średnie wyższe

Czytaj także