Na pierwszy ogień język polski. Rozpoczynają się matury 2019

Na pierwszy ogień język polski. Rozpoczynają się matury 2019

Egzamin
Egzamin / Źródło: Fotolia / Chinnapong
W poniedziałek o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego rozpoczną się tegoroczne matury. W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystępuje blisko 270 tys. uczniów szkół średnich.

Do egzaminów przystąpi blisko 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Wszyscy maturzyści muszą podejść do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Maturzystów czeka także część ustna – z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowo każdy uczeń musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.

Najczęściej wybierane przez absolwentów rocznika 2019 przedmioty dodatkowe (rozszerzone) to:

  • język angielski – 154 881 osób (57,5 proc. zdających)
  • geografia – 71 551 osób (26,6 proc. zdających)
  • matematyka – 61 404 osoby (22,8 proc. zdających)
  • język polski – 56 448 osób (21,0 proc. zdających)
  • biologia – 47 754 osoby (17,7 proc. zdających)

Terminarz matur. Część pisemna

Matury pisemne
Data Dzień Godzina 9:00
Godzina 14:00
6 maja poniedziałek język polski
pp * język polski – 
pr *
7 maja wtorek matematyka
pp język łaciński i kultura antyczna
język łaciński i kultura antyczna
pp
pr
8 maja środa język angielski
pp język angielski
język angielski
pr
dj *
9 maja czwartek matematyka
pr filozofia
filozofia
pp
pr
10 maja piątek biologia
biologia
pp
pr
wiedza o społeczeństwie
wiedza o społeczeństwie
pp
pr
11 maja sobota
12 maja
niedziela
13 maja poniedziałek chemia
chemia
pp
pr
informatyka
informatyka
pp
pr
14 maja wtorek język niemiecki
pp
język niemiecki
język niemiecki
pr
dj
15 maja środa geografia
geografia
pp
pr
historia sztuki
historia sztuki
pp
pr
16 maja czwartek język rosyjski
pp
język rosyjski
język rosyjski
pr
dj
17 maja piątek język francuski
pp
język francuski
język francuski
pr
dj
18 maja sobota
19 maja niedziela
20 maja poniedziałek fizyka i astronomia
fizyka i astronomia / fizyka
pp
pr
historia
historia
pp
pr
21 maja wtorek język hiszpański
pp
język hiszpański
język hiszpański
pr
dj
22 maja środa język włoski
język łemkowski
język łemkowski
pp
pp
pr
język włoski
język włoski
pr
dj
23 maja czwartek język kaszubski
język kaszubski
języki mniejszości narodowych
pp
pr
pp
wiedza o tańcu
wiedza o tańcu
historia muzyki
historia muzyki
języki mniejszości narodowych
pp
pr
pp
pr
pr

Dodatkowo w czwartek 23 maja odbędą się następujące egzaminy **:

Godzina
Egzamin
Poziom
9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pp
10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
16:55 fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
  • gwiazdka* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
  • dwie-gwiazdki** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Kiedy wyniki matur?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia (4 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Czytaj także:
Matura 2019. Egzaminy dojrzałości to dla nastolatków ogromny stres

Źródło: WPROST.pl / CKE

Czytaj także

 1
  • rozumiem, że dzieci lewactwa wszelkiego w tym strajkujących w ramach "solidarności" i na POhybel rządowi, który tak w perfidny sposób pokrzyżował niemożliwość, wydawałoby się 100%, zdawania matury, do niej nie przystąpią?