Podsumowanie kampanii „Włącz się”
Materiał partnera

Podsumowanie kampanii „Włącz się”

Kampania Włącz Się
Kampania Włącz Się / Źródło: materiał partnera
Fundacja On/Off kończy działania związane z kampanią „Włącz się”. Od początku września informowaliśmy, dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Na samym początku warto wspomnieć Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych uchwaloną w 1997 roku, w której znajduje się zapis mówiący, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Ta jasna deklaracja była jednym z powodów, dla których Fundacja On/Off postanowiła działać. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą pracować wyłącznie w zakładach pracy chronionej. Takie rozwiązanie nie sprzyja zwalczaniu krzywdzących stereotypów. Wręcz daje przyzwolenie na dyskryminację na rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością wpływają na społeczne postawy firmy i pozwalają na integrację, czego świadoma jest firma Meyra Group.

– Nasze produkty tworzone są z myślą o osobach z niepełnosprawnością i kierowane do nich. Każdy projekt musi być dokładnie przemyślany, aby spełniał wysokie wymagania. Osoby, które korzystają m.in. z naszych wózków chcą być aktywne, pracować i być w jak największym stopniu samodzielne. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć najpierw kampanię a teraz również projekt „Ortotyka 3D”. Chcemy przyczyniać się do zwiększania możliwości osób z niepełnosprawnością. – mówi Michał Perner.

Aby wpłynąć na stały wzrost zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością potrzeba działań całego środowiska. Zarówno organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i samych zainteresowanych. To wyzwania, które należy podjąć. – Przez kilka miesięcy dotarliśmy do wielu pracodawców. Poinformowaliśmy, że zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością pracodawca otrzymuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Przedstawiliśmy, że osoby z niepełnosprawnością są dobrze przygotowane do wykonywania pracy w obszarze zawodów przyszłości. Na portalu z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnością Diru.pl przed jego nową odsłoną pojawiali nowi ogłoszeniodawcy, którzy oferowali zatrudnienie. Widzimy, że nasza praca przyniosła wymierne efekty. – mówi Bartosz Koplin, Prezes Fundacji On/Off.

Firmy powinny być świadome, że dzisiaj jest miejsce dla odpowiedzialnych podmiotów, zaangażowanych społecznie, których deklaracje nie kończą się na firmowych raportach i deklaracjach. Na uwagę zasługuje z pewnością Omni3D, która oprócz wsparcia kampanii wyszła z inicjatywą realizacji pilotażowego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową – Ortotyka 3D W ten sposób chce dać przykład innym podmiotom, że na różne sposoby można włączyć się w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Wydruki 3D, które powstaną w ramach wspomnianego projektu i mają pozwolić uczestnikom na większą aktywność. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to korzyści dla dwóch stron umowy. Dla jednych to aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, dla drugich budowa nie tylko odpowiedzialnej, a nawet etycznej firmy.

Kampania Włącz Się

Fundacja On/Off prowadzi działania poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnością, pomoc w zakresie usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Kampania „Włącz się” – celem kampanii była edukacja pracodawców w zakresie możliwości i korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Patronat nad kampanią objął Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

SPONSORZY KAMPANII

Spółka EXCO A2A Polska Sp. z o.o. (www.exco.pl) jest członkiem grupy EXCO, w skład której wchodzą niezależne biura działające w zakresie audytu, ekspertyz księgowych, HR oraz doradztwa. Na polskim rynku działamy od 20 lat, ciągle rozwijając wachlarz usług po to, by kompleksowo wspierać rozwój naszych klientów. Dzięki temu, że zatrudniamy ponad 150 wykwalifikowanych pracowników, w tym ekspertów z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, swoje usługi kierujemy do szerokiego grona odbiorców – małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych grup kapitałowych, działających w różnych sektorach (dystrybucja, import-eksport, produkcja, usługi i innych). Aktualnie nasze biura zlokalizowane są w 6 miastach w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Radomiu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Poznaniu. Staramy się być blisko naszych klientów na ich rynkach lokalnych, a jako członek międzynarodowej sieci Kreston International (www.kreston.com) zrzeszającej ponad 740 biur w 108 krajach, towarzyszymy firmom również na rynkach zagranicznych. W 2017 roku uzyskaliśmy tytuł "Symbol Profesjonalnego Doradztwa”, będący wyrazem uznania naszych dotychczasowych działań i osiągnięć.

OMNI3D (Omni3D) to firma z siedzibą w Poznaniu, która jest pierwszym polskim producentem przemysłowych drukarek 3D w technologii FFF. Działa w kraju i za granicą, oferując sprzedaż przemysłowych urządzeń do druku 3D, wynajem długoterminowy urządzeń, szkolenia, oraz druk 3D na zlecenie.

OMNI3D posiada 12 resellerów w 15 krajach na świecie, m.in. w Czechach, Rosji, Francji, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Zespół tworzą specjaliści, którzy nieustannie pracują nad rozwojem produktów i usług. Celem firmy jest optymalizacja kosztów produkcji klientów poprzez odnalezienie procesów, w których zastosowanie druku 3D przyniesie oszczędności czasu i kosztów. Produkcja części, prototypowanie, druk niskoseryjny – to tylko niektóre z opcji, jakie dają drukarki przemysłowe 3D: Factory 2.0 Production System, Omni500 Lite oraz Factory 2.0 NET. Wydruki firmy znajdują zastosowanie m.in. w branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz medycznej.

MEYRA GROUP (www.meyragroup.com) jest wiodącym producentem i dystrybutorem, zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym, sprzętu rehabilitacyjnego oraz nieinwazyjnego sprzętu ortopedycznego. Meyrę Group tworzy aktualnie 12 podmiotów zlokalizowanych w Polsce, na Węgrzech, w Rosji, Czechach, Niemczech i Danii. Grupa koncentruje się na produktach do pielęgnacji domowej, pomocy rehabilitacyjnej, nieinwazyjnych produktach ortopedycznych, oferowanych głównie klientom w Europie Zachodniej, Środkowo-Wschodniej oraz Federacji Rosyjskiej. Produkty i towary grupy są eksportowane na teren 70 krajów. Aktualnie grupa zatrudnia łącznie ponad 600 osób. Marki produktowe Meyra Group:

• Meyra • ViteaCare • Qmed • Memo • Meyra Medical.

PARTNERZY KAMPANII:

Agencja NPROFIT (www.nprofit.net) od ponad 10 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie marketingu internetowego oferuje między innymi prowadzenie procesu pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu e-PR, czy promocję w mediach społecznościowych. Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie i co ważne funkcjonuje także w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zarówno lokalne organizacje charytatywne jak i ogólnopolskie inicjatywy.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych. Skutecznie reprezentuje interesy przedsiębiorców w Polsce i Unii Europejskiej. Od początku swojego istnienia skoncentrowany jest na kwestiach najważniejszych dla polskich przedsiębiorców m.in. na stworzeniu dobrego i zrozumiałego prawa, usprawnieniu sądownictwa, uproszczeniu systemu podatkowego, ograniczeniu obowiązków biurokratycznych oraz likwidacji barier inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Na mocy postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie w marcu 2018 roku ZPP uzyskało status organizacji reprezentatywnej.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (www.pja.edu.pl) – PJATK powstała w 1994 roku. To najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w Polsce. Kształci w języku polskim angielskim na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich oraz kursach. W ofercie ma kierunki studiów I i II stopnia na wydziałach: Informatyki, Sztuki Nowych Mediów, Zarządzania Informacją i Kultury Japonii. Prowadzi kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia na kierunkach grafika i architektura wnętrz. Siedziba uczelni mieści się w centrum Warszawy, a wydziały zamiejscowe – w Gdańsku. PJATK dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami: multimediów, sieci urządzeń mobilnych, druku 3D, studiem nagrań, studiem realizacji dźwięku, laboratorium fotograficznym, pracownią malarską. Działają w niej koła naukowe, w których studenci m.in. poznają tradycyjną sztukę japońską czy tworzą aplikacje mobilne. Uczelnia przywiązuje wagę do wspierania studentów z niepełnosprawnością, to ok. 10% studiujących. Najpopularniejsze są wydziały Informatyki oraz Sztuki Nowych Mediów. Nasi studenci OzN mogą liczyć na wsparcie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, osobę skierowaną do pomocy w kwestiach administracyjnych i organizacji studiów, doradcę zawodowego z doświadczeniem we wsparciu OzN, a także tłumacza języka migowego uczestniczącego w wykładach i ćwiczeniach. Budujemy też nowy budynek dydaktyczny w pełni dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akademia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w informatyce oraz mechanice, a także doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne i jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce – stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (www.wsb.pl/wroclaw) – od ponad 20 lat z powodzeniem kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. Jesteśmy najczęściej wybieraną niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich (źródło: https://www.gov.pl/). W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia MBA oraz szkolenia. Na studiach I stopnia uczelnia prowadzi 10 kierunków studiów licencjackich oraz trzy kierunki studiów inżynierskich. Na studiach II stopnia prowadzimy cztery kierunki, przy czym trzy z nich (finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie) studenci mogą realizować jednocześnie z dobranymi tematycznie studiami podyplomowymi, co pozwala na zdobycie dwóch dyplomów w dwa lata. Prowadzimy również studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Dodatkowo można również wybrać studia w formie dualnej. Program studiów dualnych realizowany jest dwutorowo – część zajęć odbywa się na uczelni, a część przedmiotów realizuje się w firmach współpracujących z WSB w ramach płatnego stażu. W ramach studiów podyplomowych kształcimy na blisko 60 różnych kierunkach z 10 obszarów tematycznych. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Najchętniej wybierane kierunki studiów przez osoby z niepełnosprawnością to inżynieria zarządzania oraz informatyka.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS powstało w 2010 roku. Jest organizacją akademicką, której członkami mogą być zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak również studenci nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim oraz likwidacja barier związanych z niepełnosprawnością na uczelni. Przede wszystkim, poprzez nasze działania chcemy przełamywać stereotypy związane z niepełnosprawnością, ukazując osoby niepełnosprawne jako te, które mogą na takich samych zasadach, jak inni studenci zdobywać wykształcenie, nawiązywać przyjaźnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej. Działalność w ZSN pozwala nam rozwijać kompetencje związane z przygotowywaniem wydarzeń kulturalno-naukowych. Organizujemy również wyjazdy na Ogólnopolskie Konferencje Naukowe, gdzie możemy pogłębiać naszą wiedzę na temat niepełnosprawności: głównie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych oraz rynku pracy. We współpracy z Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS organizujemy wyjazdy integracyjno-szkoleniowe. Co roku w maju, z okazji rocznicy inauguracji ZSN organizujemy na naszej uczelni Dzień Studenta i Doktoranta z Niepełnosprawnością oraz Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową. Współpracujemy również z Centrum Kultury Fizycznej UMCS, razem współorganizując zawody w Bocci.

PATRONI MEDIALNI:

• Tygodnik Angora

• Tygodnik Przegląd

• Wprost

• Money.pl

• Hrstandard.pl

• Epr.pl

• Pion.pl

• Razem z Tobą

Źródło: materiał partnera
+
 0

Czytaj także