Szkoła w dobie koronawirusa. Co trzeba wiedzieć na początek roku szkolnego?

Szkoła w dobie koronawirusa. Co trzeba wiedzieć na początek roku szkolnego?

Dzieci idące do szkoły, zdj. ilustracyjne
Dzieci idące do szkoły, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Potential Filmmaker
Początek roku szkolnego 2020/2021 znacznie różni się od poprzednich. Ze względu na pandemię koronawirusa w szkołach wprowadzone zostały specjalne zasady bezpieczeństwa. O czym powinni wiedzieć uczniowie, dzieci i nauczyciele?

Na rządowych stronach między 28 i 29 sierpnia opublikowany obszerne Q&A (questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi) na temat powrotu uczniów do szkół 1 września 2020 roku. Takie kompendium wiedzy dla rodziców i uczniów opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Można tam znaleźć informacje, które na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego budzą zdziwienie.

Jak się okazuje, jeśli pracownik szkoły zauważy, że u ucznia występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną, to powinien go odizolować. Tylko gdzie? Odpowiedź brzmi: „w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób”.

Nie ma np. odgórnych wytycznych dotyczących tego, jak rodzice mają kontaktować się ze szkołami w trakcie pandemii. To ma zależeć od każdej placówki. „Dyrektor szkoły określi sposoby szybkiej komunikacji. Rekomendujemy kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły” – czytamy. Informacji o tym, do kiedy dyrektor ma to zrobić – nie ma.

Powrót uczniów do szkół. Co z kwarantannami? Co z nauczycielami 60+?

W rządowym informatorze określono też, że nauczyciel może jak najbardziej pracować, oczywiście zdalnie, nawet jeśli jest w kwarantannie. Z kolei uczeń, którego członek rodziny jest objęty kwarantanną, także musi pozostać w domu.

Wyjaśniono również, jak dyrektorzy szkół mogą pomoc nauczycielom w wieku powyżej 60 lat, którzy znaleźli się w tzw. grupie ryzyka.

Zgodnie z wytycznymi GIS, w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna)– czytamy.

Uczniowie wracają do szkół. Maseczki i zalecenia

W szkołach 1 września nie zobaczymy wszystkich uczniów w maseczkach – nie ma odgórnego zalecenia, by każdy nosił ją podczas zajęć. Natomiast są zalecenia, by tak zorganizować prace szkoły, by mógł być zachowany dystans między uczniami.

„Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć” – czytamy w jednej z odpowiedzi. Pada też: „Nie ma takiego zalecenia, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie czy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust”.

Powrót do szkoły z wakacji. Czy trzeba się izolować?

Pojawiają się także pytania o to, jak postępować z uczniami, którzy wrócili z zagranicznych wakacji lub niedawno uczestniczyli w weselach:

Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego. Obecność na imprezie nie oznacza zarażenia lub zachorowania. Postępowanie może się zmienić w przypadku powzięcia przez służby PPIS informacji o konieczności objęcia dziecka i jego rodziny kwarantanną/izolacją.

Czytaj też:
Rok szkolny 2020/2021. Sprawdź, kiedy będą dni wolne od zajęć szkolnych

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 0

Czytaj także