Budowanie przyszłości biznesu: misja i wartości IESE Business School

Budowanie przyszłości biznesu: misja i wartości IESE Business School

Metoda „case study” umożliwia praktyczną wymianę doświadczeń w czasie wszystkich zajęć
Metoda „case study” umożliwia praktyczną wymianę doświadczeń w czasie wszystkich zajęć Źródło: IESE Business School
IESE Business School stoi na czele kształtowania przyszłych liderów. Szkoła dąży do globalnego myślenia, holistycznego podejścia oraz budowania ludzkiej wizji, wierząc, że sukces organizacji tkwi w szacunku i zaufaniu między ludźmi. „IESE wyróżnia się poprzez indywidualne, a równocześnie wielopoziomowe podejście do każdej osoby uczestniczącej w naszych programach.” – mówi Izabela Kordecka, Head of International Executive Education Poland & Eastern Europe.

Jakie są główne cele i misja IESE Business School?

Nasza szkoła ma jasną misję skierowaną na kształcenie kadry menedżerskiej w obszarze zarządzania i przywództwa w świetle wartości etyki zawodowej i osobistej, wywierając pozytywny wpływ na otoczenie, zarówno w pracy, jak i szerzej w społeczeństwie.

W IESE Business School chcemy kształcić liderów, którym możemy powierzyć przyszłość biznesu i społeczeństwa. Jako szkoła biznesu Uniwersytetu Nawarry nasze działania skupiają się wokół trzech osi zarządzania:

  • globalny sposób myślenia
  • holistyczne podejście do tematyki zarządzania i przywództwa
  • wizja skupioną na ludziach, związaną z etyką i odpowiedzialnością społeczną. Uważamy, że firmy to przede wszystkim społeczność ludzi, którzy najlepiej rozwijają swoje umiejętności pracując w atmosferze szacunku i zaufania.

W jaki sposób IESE wyróżnia się spośród innych szkół biznesu na świecie?

IESE wyróżnia się poprzez indywidualne, a równocześnie wielopoziomowe podejście do każdej osoby uczestniczącej w naszych programach. Zależy nam na tworzeniu atmosfery wspólnoty, grupy ludzi o podobnej wizji świata i biznesu, opartej na człowieku i jego roli w oddziaływaniu na innych.

Zawsze podkreślamy, że człowiek stoi w centrum wszystkich decyzji i jest najważniejszym atutem każdej organizacji. Uważamy, że nie tylko chodzi o kształtowanie dobrych menedżerów, ale również o rozwój osobisty i o pracę nad cechami dobrego lidera.

Nasi wykładowcy mają zawsze “ otwarte drzwi” (policy of open doors) dla tych, którzy szukają porady bądź dodatkowej wiedzy na dany temat, zarówno w czasie realizacji programu jak i jako Absowenci. Mamy ponad 6 dekad doświadczenia w kształceniu menedżerskim na całym świecie, współpracując z wieloma instytucjami i szkołami, jak np. Harvrad, MiT, CEIBS.

Jakie są najważniejsze programy oferowane przez IESE Business School? Jakie są ich główne cechy?

IESE oferuje obszerny portfel programów podyplomowych typu MBA i executive education, które są przystosowane do każdego etapu kariery zawodowej. Kształcimy osoby młode, które do dopiero co ukończyły studia wyższe (Master in Management), jak i te które mają za sobą długą karierę zawodową (Advanced Management Program).

Grupy uczestniczące w poszczególnych programach, są bardzo zróżnicowane pod względem narodowości, branży, rozmiaru firmy, doświadczenia i wykształcenia, co czyni zajęcia interesującymi i wzbogacającymi pod względem wiedzy czysto biznesowej, jak i antropologicznej. Ta różnorodność uczy nas podejścia do problemu z bardzo różnych perspektyw i doświadczeń, podsuwając niekonwencjonalne rozwiązania i inspirując do nowych wyzwań.

Cechą wszystkich programów jest również metoda “case study” oraz inne praktyczne ćwiczenia i warsztaty, która przybliżają w sposób praktyczny problemy i rozwiązania biznesowe, wykorzystując prawdziwe historie i przykłady z różnych firm. Nasze doświadczenie w pracy z tą metodą sięga lat 60tych, kiedy jeden z naszych pierwszych profesorów nawiązał kontakt i później współpracę akademicką z Harvardem (Harvard Business School). Mamy więc za sobą kilka dekad doświadczenia w stosowaniu tej metody, uważanej za najlepszą w kształceniu kadry menedżerskiej.

Izabela Kordecka, Head of International Executive Education Poland & Eastern Europe

Jakie korzyści oferuje studiowanie w IESE Business School dla przyszłych liderów biznesu?

Niewątpliwa korzyścią jest dostęp do wiedzy i najnowszych trendów biznesowych, poprzez interakcje zarówno z wykładowcami, jak i z innymi uczestnikami programów.

Od wielu lat, mamy nawiązaną współpracę akademicką z Harvard Business School poprzez IESE – Harvard Committee, która pozwala nam na wymianę opinii i udoskonalanie programów. Prowadzimy wspólny program dla Prezesów z MIT oraz dla kadry zarządzającej z NYU Stern.

Mamy na całym świecie ponad 17 szkół siostrzanych, głównie w krajach rozwijających się. Wszystkie te współprace międzynarodowe pozwalają na dostęp do wiedzy i różnych praktyk akademickich, aby w ciągły sposób ulepszać nasze metody nauczania i praktyczną wiedzę.

Te kontakty umożliwiają nam również organizację różnych programów lub modułów danego programu na całym świecie. Znaczenie ma także dostęp do sieci kontaktów dla wszystkich Absolwentów IESE. To szansa nawiązanie kontaktów biznesowych na całym świecie

Skupiamy się także na organizacji różnych zajęć praktycznych, company visits, spotkań z prelegentami i światem biznesu w czasie realizacji programu. Do tematów omawianych na zajęciach staramy się podejść także w sposób praktyczny. Dbamy także o naszych Absolwentów, organizując różne sesje, jak np. „ life long learning”. W Polsce mamy regularnie comiesięczne spotkania o różnym formacie (sesje z profesorami, panele dyskusyjne, spotkania mniej formalne przy sporcie, etc.)

Jakie są najnowsze trendy w edukacji biznesowej, które IESE uwzględnia w swoich programach?

Dobrymi przykładami są m.in. Artificial intelligence. Dzisiaj dużo mówi się o sztucznej inteligencji, jej wpływie na modele biznesowe, strategie oraz ludzi (interakcje człowiek maszyna i czy maszyna zastąpi człowieka) Te wszystkie tematy są obecne, transwersalnie, na wszystkich kursach i programach.

Kolejny, istotny trend to Sustainability.

Dla IESE obejmuje pełen zakres działalności biznesowej, zaczynając od tego, jak firmy traktują otaczający je świat, po to, jak traktują każdego pracownika. Oznacza to zobowiązanie do poszanowania środowiska i wnoszenia wkładu w społeczności, w których działają firmy.

Oznacza to również tworzenie przedsiębiorstw zorientowanych na cele, które generują wartość wspólną dla wszystkich, pozytywny postęp i poprawę życia ludzi w ich zasięgu.

Omawiamy także kwestię Women in Leadership – IESE jest świadoma wyjątkowej wartości, jaką kobiety wnoszą do organizacji oraz barier utrudniających im drogę do stanowisk kierowniczych. Oferujemy szkolenia na wszystkich etapach kariery zawodowej, możliwości nawiązywania kontaktów i fora, na których można znaleźć wsparcie, zachętę i kontakty zawodowe. Fundujemy również specjalne stypendia na programy typu executive education.

Jakie są kluczowe cechy atmosfery akademickiej i kultury studenckiej w IESE?

Pracujemy nad stworzeniem atmosfery nauki, która uwzględnia poszukiwanie prawdy w formie otwartego dialogu, obronie wolności oraz poczuciu szacunku i solidarności dla wszystkich. Różnice zdań nie powinny nigdy prowadzić do braku wzajemnego szacunku. Od każdej osoby przyjeżdżającej do IESE oczekuje się przestrzegania tych zasad w kontaktach z innymi.

Poprzez wzajemne zrozumienie i chęć współpracy promujemy środowisko, w którym każdy może rozwijać się i dbać o dobro wspólne poprzez rozwój swoich talentów i umiejętności. Chcemy aby właśnie to było integralną częścią procesu przynależności do społeczności IESE (belonging).

Poza tym, wszystkie nasze kampusy oraz usługi (stołówka, catering, biblioteka, itp.) są zorganizowane i zaplanowane w taki sposób, aby ułatwiać i tworzyć atmosferę nauki i dialogu.

Jakie są główne obszary badań i eksperckiej wiedzy, na których IESE Business School się skupia?

Jak wspomniałam wcześniej, IESE kładzie obecnie duży nacisk (na zajęciach i w obszarze badań) na tematykę związaną z Artificial Intelligence i Sustainability (ESG).

Dziekan IESE Business School – Franz Heukamp

Mamy również bardzo dobrze rozwiniętą tematykę związaną z Entrepreneurship. Wartość przedsiębiorczego sposobu myślenia jest kluczowym wątkiem wszystkich programów IESE. Mamy kompletny ekosystem, w którym przedsiębiorcy znajdują porady, sieć kontaktów, źródła finansowania i wszystkie inne narzędzia niezbędne do rozpoczęcia swoich przedsięwzięć biznesowych.

Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów IESE Business School?

Dla absolwentów full time MBA, oferujemy pomoc w znalezieniu pracy tuż po ukończeniu programu. Zajmuje się tym nasz wydział Career Services. Pracujemy w tym zakresie z wieloma fimami i headhunterami za na całym świecie. Raz na rok organizujemy Career Forum dla studentów programu full time MBA, na którym mają możliwość spotkać się z firmami i zorganizawać pierwsze rozmowy o pracę. Ok. 90% studentów kończących ten program znajduje prace na stanowiska menedżerskie do 3 miesięcu po ukończeniu programu. Oferujemy pomoc w zakresie wiekszości branż, a więc mozliwość znalezienia odpowiedniej pracy jest zdecydowanie ułatwiona.

Dla reszty programów typu Executive MBA i executive education, oferujemy usługi Executive Education Center, jak np. Professional Transition Program, pomagający w procesie zmiany pracy lub branży.

Większość naszych absolwentów zmienia pacę lub pozycję (poprzez promocję wewnętrzną lub zmianę firmy) po ukończeniu programu. Wiąże się to z siecią i nowymi kontaktami biznesowymi jak i wiekszą wiedzą (a przez to większą “pewnością siebie” w pozytywnym tego słowa znaczeniu oraz holistycznym spojrzeniem na biznes).

W ogólnej perspektywie, angażujemy się w rozwój praktyk zarządzania i polityk publicznych, które generują miejsca pracy dla osób w każdym wieku i na każdym etapie kariery.

W jaki sposób IESE współpracuje z firmami i organizacjami, aby zapewnić praktyczne doświadczenie swoim studentom?

Jednym z naszych filarów są programy typu custom tworzone we współpracy z firmami z różnych branż. Te kontakty i programy pozwalają naszym wykładowcom, być bliżej codzienności i problematyki biznesowej. Wśród naszych klientów, są zarówno duże korporacje międzynarodowe, jak i również mniejsze firmy, np. rodzinne. To pozwala na zdobycie bezcennego know how w kwestiach praktyk biznesowych.

Stawiając na „praktyczność” zajęć, nasi wykładowcy dzielą swój czas na wykłady, badania oraz na pracę dla firm w ramach konsultingu czy bycia członkiem Rad Nadzorczych. Niektórzy z naszych profesorów są również „praktykami” mającymi doświadczanie w zakładaniu i zarządzaniu biznesem.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy świat biznesu i jak IESE przygotowuje swoich studentów do ich rozwiązywania?

Dzisiejsze wyzwania związane są głównie ze sztuczną inteligencją, generowaniem i zarządzaniem danymi. Ważne jest jaki sposób wykorzystujemy te elementy, aby przyczynić się do rozwoju i pozytywnego postępu biznesu i społeczeństw.

Niewątpliwie etyka odgrywa dużą rolę, w kwestii znalezienia odpowiedzi na pytanie: dokąd możemy się posunąć, aby osiągnąć maksymalną efektywność i wygenerować przychód? IESE, historycznie, dużą wagę przywiązywało do kwestii etycznego postępowania w biznesie. Chodzi o to jak wykorzystać w sposób efektywny nowe technologie i równocześnie, nie zagubić elementu ludzkiego i emocjonalnego.

Źródło: Wprost