Ruszył konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji 2010

Ruszył konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji 2010

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. www.innovact.com 
Ruszyła ósma edycja konkursu Europejskie Nadzieje Innowacji. To okazja dla wszystkich młodych kreatywnych Europejczyków do zaprezentowania nowatorskiego pomysłu na firmę. Konkurs jest organizowany corocznie przez Izbę handlową francuskiego miasta Reims, w ramach targów Innovact. Jest on otwarty dla studentów, młodych naukowców i przedsiębiorców. Można się do niego zgłaszać indywidualnie lub grupowo do 22 stycznia.
Pomysł na firmę

W konkursie będą uwzględniane wszystkie projekty, bez względu na ich stopień zaawansowania oraz tematykę. Jury oceni ich kreatywność, oryginalność, profesjonalizm oraz praktyczność. Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do udziału w targach Innovact, które odbędą się 2 i 3 marca.  To właśnie wtedy zostaną wręczone nagrody: 3 tys. euro za pierwsze miejsce i 1,5 tys. euro za drugie i trzecie.

Oprócz przewidzianych nagród, konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji to również szansa dla młodych ludzi na zaistnienie na rynku europejskim. Samo przedstawienie projektu przed komisją złożoną z przedstawicieli świata biznesu, naukowców i dziennikarzy może mieć znaczący wpływ na przyszłość uczestników konkursu.  

Co roku Targi Innovact zrzeszają ponad 4 tys. wystawców z całej Europy, w tym wiele nowych innowacyjnych firm.

Główne trendy

Konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji z roku na rok jest coraz bardziej popularny i przyciąga coraz więcej kandydatów. Prezentowane projekty odzwierciedlają główne trendy w ekonomii np. takie jak ochrona środowiska czy ekologia.

Pośród laureatów z poprzednich edycji, już ponad połowa założyła własną firmę, nierzadko o zasięgu międzynarodowym. Organizatorzy zapewniają, że projekty wszystkich pozostałych laureatów zostały przynajmniej opatentowane.

W jaki sposób uczestniczyć w Europejskich Nadziejach Innowacji 2010 ?

Formularz zgłoszeniowy z języku angielskim jest dostępny na poniższej stronie:
http://www.innovact.com/European-Hopefuls-for-Innovation

Kandydatury należy zgłaszać, drogą mailową, najpóźniej do 22 stycznia 2010, na adres: [email protected]