Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP: sposób na sukces

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP: sposób na sukces

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie przeprowadziła badania sytuacji swoich absolwentów na rynku pracy. Z badań wynika, że studenci uczelni nie mają problemu ze znalezieniem pracy, chociaż nie czują sie na siłach aby założyć własną firmę. Badania realizowano w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na przełomie 2009 r. i 2010 r.  zespół badaczy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej przeprowadził badania losów absolwentów WSP TWP w Warszawie. Badania były prowadzone w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia".
W badaniu zgodziło się wziąć udział 397 osób które ukończyły studia w latach 2006 r. i 2008 r. 

Podczas studiów 70% studentów pracowało na pełen etat, z czego połowa wykonywała pracę niezgodną z kierunkiem studiów. Po ukończeniu studiów 50% studentów chce wykonywać pracę zgodną z wyuczonym zawodem dlatego, można wnioskować, że przynajmniej połowa studentów oczekuje od studiów dobrego przygotowania zawodowego w wybranej sferze teoretycznej.

90% absolwentów WSP TWP w Warszawie nie musi szukać pracy (85% absolwentów obecnie ma pracę, 3,8% nie pracuje i nie poszukuje pracy). 91,8% absolwentów twierdzi, że studia wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności potrzebną na rynku pracy. Aż 43,6% odpowiedzi wskazuje jednak na to, że studentom kończący edukację w 2006 r. i 2008 r.  brakowało większej ilości praktyk zawodowych. - Postulatom związanym ze zwiększeniem ilości praktyk i staży zawodowych Uczelnia starał się wyjść na przeciw już od dawna - mówi Magdalena Tywonek z Akademickiego Biura Karier WSP TWP w Warszawie. - Niepowtarzalną szansę na to stworzyło wdrożenie przez uczelnię w 2008 r. Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia". W ramach Projektu rozpoczęliśmy współpracę z sześcioma partnerami, u których studenci uczelni mogą odbywać płatne praktyki i staże aż do 2013 r - wyjaśnia.

Badania pokazują, że absolwenci WSP TWP w Warszawie radzą sobie lepiej na rynku pracy niż inne osoby o podobnym wykształceniu. Zgodnie z danymi GUS średnia ilość osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem wynosi dla Polski blisko 15% tak więc jest 5% wyższa niż w przypadku Absolwentów WSP TWP. Władze Uczelni mają nadzieję, że poszerzenie oferty i wprowadzenie nowych rozwiązań Projekty współfinansowane przez Unię Europejska przyczynią się do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów.

arb
 0

Czytaj także