Dyrektorzy szkół powalczą o nagrodę im. Anny Radziwiłł

Dyrektorzy szkół powalczą o nagrodę im. Anny Radziwiłł

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall ogłosiła 22 kwietnia, w rocznicę urodzin minister Anny Radziwiłł, konkurs dla dyrektorów szkół Szkoła obywateli. Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrodą im. Anny Radziwiłł zostaną wyróżnieni dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m.in. za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym. Konkurs realizowany będzie do połowy października 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

Anna Radziwiłł (1939-2009) pedagog, nauczyciel historii. Od 1989 roku związana z Ministerstwem Edukacji, jako podsekretarz stanu lub doradca ministra, także jako inicjatorka i członek Rady Edukacji Narodowej. Działaczka Solidarności. W stanie wojennym współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Brała udział w obradach Okrągłego Stołu jako reprezentantka strony solidarnościowo-opozycyjnej. W wyborach czerwcowych w 1989 została wybrana do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Autorka i współautorka podręczników do nauki historii.

PAP, arb