Oswoić wymiar sprawiedliwości

Oswoić wymiar sprawiedliwości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Wprost 
Na początku maja ruszy cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort w ramach projektu współfinansowanego przez UE chce przybliżyć młodym ludziom funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
W maju planowanych jest 20 spotkań w szkołach średnich oraz kilkanaście spotkań w szkołach wyższych. Pierwsze spotkania odbędą się m.in. w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. Będą one w oparciu o autorski program edukacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących i case study. Uczestnicy otrzymają zatwierdzonych przez ministerstwo materiały edukacyjne - zarówno w wersji papierowej, jak i na płycie CD.

Celem spotkań jest przybliżenie młodzieży tematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce w tym m.in.: problematyki związanej  z jego organizacją, sądownictwe, prokuraturą, zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnymi instytucjami, ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich oraz zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży. Tematyka spotkań obejmie też prawa ofiar przestępstw,
obowiązki świadków w sądzie oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 80 szkół średnich i 39 wyższych uczelni z terenu całej Polski. Szkoły, które zgłosiły udział w Projekcie otrzymają również broszury informacyjno-edukacyjne „Będę świadkiem w sądzie" oraz „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze".

Do końca 2010 roku zostanie przeprowadzonych ponad 100 podobnych spotkań dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz studentów wyższych uczelni.

Spotkania edukacyjne, to jedno z kilku zadań realizowanych w ramach prowadzonego projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powstanie też m.in. nowy kwartalnik „Na wokandzie", który bedzie prezentował problemy i reformę sądownictwa, będą też rozpowszechniane materiały informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości, praw obywatela w sądzie i prokuraturze, a także alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i sądy polubowne). Modernizacji zostanie poddana strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort zapowiada również udogodnienia w kontaktach obywatela z sądmi powszechnmi dzięki rozwojowi sieci punktów obsługi interesantów.