Politechnika Radomska wchodzi na wirtualną platformę

Politechnika Radomska wchodzi na wirtualną platformę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. www.sspr.pl 
Wirtualną platformę edukacyjną, pozwalającą na dostęp za pośrednictwem internetu do uczelnianej biblioteki, dziekanatu oraz na kontakt online studentów z wykładowcami, zbuduje z unijną pomocą Politechnika Radomska.
Wirtualną platformę edukacyjną, pozwalającą na dostęp za pośrednictwem internetu do uczelnianej biblioteki, dziekanatu oraz na kontakt online studentów z wykładowcami, zbuduje z unijną pomocą Politechnika Radomska. Projekt będzie kosztował 2,3 mln zł, z czego blisko 2 mln zł uczelnia otrzyma z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
W ramach projekt, który ma być gotowy na przełomie 2011 i 2012 roku, zainstalowane zostaną infokioski i wdrożone elementy wirtualnej platformy edukacyjnej, m.in. Portal Wykładowcy, e-Uczelnia, e-Dziekanat, e-Biblioteka.

Portal Wykładowcy,  na którym znajdą się materiały z wykładów i ćwiczeń, umożliwi też studentom kontakt z wykładowcami np. w formie czatu lub forum dyskusyjnego. e-Biblioteka umożliwi korzystanie z księgozbioru uczelni przez Internet, a portal e-Uczelnia zapewni przepływ dokumentów pomiędzy pracownikami oraz publikację określonych materiałów na przez studentów, pracowników i sympatyków uczelni.

Prowadzenie rekrutacji na studia w formie elektronicznej umożliwi e-Rekrutacja, gdzie kandydaci znajdą druki zaświadczeń i raportów, zautomatyzowane rankingi i oceny kandydatów.
hurtownie danych Business Intelligence pozwolą na kompleksową kontrolę kosztów kształcenia, terminów wnoszenia opłat, wysokości udzielanych ulg.

Na platformie znajdzie się też System Zarządzania Jakością, który pozwoli na stałe monitorowanie procesów zachodzących wewnątrz uczelni, co z kolei pozwoli na zasilanie hurtowni danych systemu Business Intelligence.

Dostęp do poszczególnych portali oprócz pracowników i studentów uczelni będą mieć także wszyscy zainteresowani jej działalnością.

Na terenie uczelni będzie można skorzystać z bezprzewodowej sieci internetowej oraz tzw.  infokiosków, czyli terminali multimedialnych.

em, www.pr.radom.pl