Akademia Ekonomiczna w Katowicach została Uniwersytetem

Akademia Ekonomiczna w Katowicach została Uniwersytetem

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia
Jedna z najstarszych śląskich uczelni - do tej pory nosząca nazwę Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach - w nowy rok akademicki wchodzi z wyższą rangą. Od piątku jej nazwa brzmi: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Starania o uzyskanie statusu uniwersytetu ekonomicznego katowicka akademia rozpoczęła w lutym tego roku. Choć już wcześniej w środowisku międzynarodowym używała angielskiej nazwy "university", zmiana oficjalnej nazwy wymagała procedury parlamentarnej zainicjowanej przez ministra nauki - na wniosek uczelnianego senatu.

Specjalną ustawę w tej sprawie prezydent Bronisław Komorowski podpisał 25 sierpnia. Weszła ona w życie 1 października. Jak podkreślił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Jan Pyka, który tego dnia sam przykręcił tablicę z nową nazwą uczelni, uzyskanie statusu uniwersytetu oznacza, oprócz prestiżu, również nowe wyzwania. - To zobowiązanie, by eksplorować dziedziny wiedzy stojące na pograniczu ekonomii i innych dyscyplin, wzmacniać badania naukowe, a także kontakty z praktyką gospodarczą. Uzyskanie statusu uniwersytetu daje także dodatkowe możliwości w zakresie kształtowania procesu kształcenia - ocenił prof. Pyka.

Zmiana nazwy nie wpłynie na normalne funkcjonowanie uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny jest prawnym następcą Akademii Ekonomicznej - ważność zachowują wszystkie wydane przez nią dokumenty, uzyskane oceny, itp. Nie ulega też zmianie struktura wydziałów i dotychczasowych kierunków czy specjalności studiów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Obecnie jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Uczelnia dotąd zmieniała nazwę dwukrotnie. Od 1950 r. działała jako Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a od 1974 r. - Akademia Ekonomiczna. W poprzednim roku akademickim po raz pierwszy w jej historii liczba studentów przekroczyła 15 tys.; a liczba nowych studentów - 5 tys.

Nowy rok akademicki 6 października rozpocznie blisko 16 tys. studentów i 2 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród dwunastu kierunków znajdą się cztery nowe: gospodarka i zarządzanie publiczne, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, gospodarka turystyczna oraz kierunek inżynierski - logistyka. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to trzecia uczelnia tej rangi w woj. śląskim. Prócz istniejącego od 1968 r. Uniwersytetu Śląskiego, w 2007 r. nazwę na Śląski Uniwersytet Medyczny zmieniła Śląska Akademia Medyczna.

pap, ps

+
 0

Czytaj także