Polskie Noble rozdane

Polskie Noble rozdane

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Anna Wierzbicka, Tomasz Guzik i Tadeusz Marek Krygowski zostali laureatami tegorocznych Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywanych "polskimi Noblami". Każde z nich dostanie 200 tys. zł. Ceremonię rozdania nagród zaplanowano na 8 grudnia.

Jak poinformowała Dominika Wojtysiak z zespołu ds. informacji i promocji fundacji, prof. Anna Wierzbicka z National Australian University otrzymała nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za "stworzenie teorii naturalnego metajęzyka semantycznego oraz odkrycie zbioru znaczeń elementarnych wspólnych dla wszystkich języków". Prof. Wierzbicka oparła swoją teorię na założeniu, że za całą różnorodnością języków i kultur kryje się ograniczony zasób słów prostych i uniwersalnych, określanych mianem "alfabetu myśli ludzkich".

Prof. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za wykazanie istotnego znaczenia układu odporności w mechanizmie powstawania nadciśnienia tętniczego. Prof. Guzik wykazał, że nadciśnienie bywa związane z aktywnością komórek odpornościowych - limfocytów T, które na codzień pomagają naszym organizmom bronić się przed wirusami i bakteriami.

Z kolei prof. Tadeusz Marek Krygowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem nagrody w dziedzinie nauk ścisłych za osiągnięcia w zakresie stworzenia metody ilościowego określania aromatyczności związków organicznych. Jego indeks HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromacity) pozwala precyzyjnie określić jaką dana cząsteczka ma aromatyczność, a tym samym, jakie może mieć właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne.

Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznawane dorocznie za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej. W tym roku przyznano je po raz 19. Wśród dotychczasowych laureatów są: prof. Tomasz Dietl, prof. Andrzej Jajszczyk, prof. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. Zofia Kielan-Jaworowska, prof. Aleksander Koj, prof. Tomasz Łuczak, prof. Stanisław Konturek, prof. Krzysztof Matyjaszewski, prof. Karol Modzelewski, prof. Karol Myśliwiec, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Bohdan Paczyński, prof. Mariusz Z. Ratajczak, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Jan Strelau, prof. Jerzy Szacki, prof. Andrzej Szczeklik, prof. Piotr Sztompka, prof. Andrzej Udalski, prof. Aleksander Wolszczan.

PAP, arb

+
 0

Czytaj także