Chcesz studiować na drugim kierunku? Płać!

Chcesz studiować na drugim kierunku? Płać!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Za studiowanie na drugim kierunku trzeba będzie zapłacić (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Opłaty za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach wprowadza uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Podczas głosowania 242 posłów opowiedziało się za przyjęciem noweli, 150 było przeciw, 39 wstrzymało się od głosu.
W myśl nowych przepisów, tylko jeden kierunek studiów będzie można ukończyć na koszt państwa. Bezpłatnie studia na drugim kierunku będą mogli kontynuować ci, którzy spełnią określone kryteria. Przyjęte przepisy ograniczają także tzw. wieloetatowość, czyli pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach. Rektor będzie miał możliwość zatrudnienia doktora bez habilitacji na stanowisko profesorskie. Skrócona zostanie sama procedura habilitacyjna. Nie będzie także potrzebna nostryfikacja dyplomów magisterskich, doktorskich a także tytułów profesorskich uzyskanych m.in. w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Najlepsze wydziały na uczelniach - publicznych i prywatnych - będą mogły ubiegać się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na pięć lat.

PAP, arb