W Bydgoszczy można studiować fizyczne podstawy kryminalistyki

W Bydgoszczy można studiować fizyczne podstawy kryminalistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (fot. Wikipedia)
Kierunek studiów - fizyczne podstawy kryminalistyki - planuje, jako pierwszy w Polsce, uruchomić w roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
- Na świecie tylko cztery uniwersytety prowadzą podobny kierunek - w Australii, Kanadzie i dwa w Wielkiej Brytanii. Zapoznaliśmy się z ich ofertą dydaktyczną, ale stworzyliśmy własny, autorski program studiów. Musimy zachować pewne standardy kształcenia w tej dziedzinie, uwzględniając jednak polską specyfikę - wyjaśnił dyrektor Instytutu Fizyki UKW, prof. Kazimierz Fabisiak. Naukowiec pokreślił, że chodzi o przygotowanie fizyków, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie w laboratoriach kryminalistycznych.

Zajęcia na nowym kierunku ma prowadzić głównie kadra uniwersytetu: oprócz fizyków będą to również przedstawiciele innych dyscyplin - np. chemicy i biolodzy. Planuje się też zatrudnienie praktyków. Prof. Fabisiak zaznaczył, że uczelnia zamierza współpracować z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. Studia będą prowadzone w systemie dwustopniowym.

Kryminalistyka na świecie tradycyjnie jest wykładana na wydziałach prawa uniwersytetów, a także w uczelniach i szkołach policyjnych.

PAP, arb

Czytaj także

 0