Kształcą atrakcyjnie dla pracodawców, zostali wyróżnieni

Kształcą atrakcyjnie dla pracodawców, zostali wyróżnieni

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. mat. prasowe)
Przedstawiciele 43 polskich szkół wyższych odebrali certyfikaty "Uczelnia Liderów", przyznawane uczelniom za łączenie dbałości o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzenie studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 1 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim.
- Nagrodziliśmy szkoły wyższe starające się kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, a przez to atrakcyjnych dla rynku pracy - mówi prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk. Certyfikaty "Uczelnia Liderów" przyznano w trzech kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Siedem certyfikatów przyznano w kategorii "publiczne uczelnie akademickie", 28 - w kategorii "uczelnie niepubliczne", a osiem trafiło do "państwowych wyższych szkół zawodowych".

- Wiem, jak bardzo studentom zależy, by opuszczając mury uczelni posiadać umiejętności, które można z powodzeniem sprzedać na rynku pracy. Wydaje się oczywiste, że uczelnie powinny o tym pamiętać i o to dbać. Ale jakże często tego nie robią. Jakże często uczelnie kształcą w oderwaniu od realiów rynkowych, od aktualnych trendów w gospodarce  - mówiła podczas gali finałowej Grażyna Kaczmarczyk.

Certyfikaty "Uczelnia Liderów" przyznało jury złożone z naukowców reprezentujących polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Komisji konkursowej przewodniczył prof. Dariusz Rott - członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyróżnienia otrzymały szkoły, które w procedurze konkursowej zdobyły co najmniej 50 punktów rankingowych - na 90 możliwych do uzyskania. Punkty przyznawali recenzenci oceniający wnioski poszczególnych uczelni. Każde zgłoszenie weryfikowało niezależnie od siebie troje recenzentów konkursowych.

W konkursie przyznano ponadto nagrody dodatkowe: wyróżnienia "Primus" dla uczelni, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych oraz wyróżnienia "Aurea Praxis" - nagrody dla rektorów wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Wyróżnienia "Primus" otrzymało 10 uczelni: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Nagrody "Aurea Praxis" otrzymali natomiast: rektor Collegium Civitas w Warszawie - prof. Edmund Wnuk-Lipiński, w dowód uznania za "działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i kierowanie uczelnią realizującą nowoczesny i elastyczny program nauczania oparty na edukacji praktycznej przygotowującej do życia i pracy w zglobalizowanym świecie". Drugim z laureatów został rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - prof. Antoni Bukaluk. Otrzymał wyróżnienie za "stworzenie w Bydgoszczy Regionalnego Centrum Innowacyjności, którego celem jest inicjowanie dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką". Trzecim wyróżnionym nagrodą "Aurea Praxis" został rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - prof. Andrzej Radzimiński za "stworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najnowocześniejszego wśród uczelni publicznych internetowego biura karier dla studentów i absolwentów".

Jednym z patronów medialnych pierwszej edycji programu certyfikacji "Uczelnia Liderów" jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego.

zew, PAP Nauka w Polsce

 0

Czytaj także