Nauka twarzą w ekran
Materiał partnera

Nauka twarzą w ekran

W UTIU studiuje się nie twarzą w twarz, lecz - twarzą w ekran (fot. mat. prasowe)
Czy można ukończyć studia bez wychodzenia z domu? To już nie science-fiction, ale rzeczywistość - teraz dostępna także dla mieszkańców Polski.
Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO (UTIU) z siedzibą w Rzymie zawarł porozumienie z polską Fundacją Innowacja. Obywatele Polski mogą dzięki temu zdobyć uznawany – m.in. w krajach UE - dyplom znanej włoskiej uczelni wyższej. A wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak to działa

Studia na odległość przypominają standardowe nauczanie stacjonarne. Podobnie jak na tradycyjnych uczelniach są tu sale wykładowe, wykładowcy, prowadzący zajęcia oraz studenci. Jedyna różnica to fakt, że proces nauczania odbywa się nie twarzą w twarz, lecz twarzą w ekran. Specyfika studiów w UTIU sprawia, że student przyswaja wiedzę w dogodnym dla siebie terminie i miejscu. Zajęcia rozpoczynają się nie w październiku, lecz wtedy, gdy życzy sobie tego student. Nie obowiązuje tradycyjny podział na semestry.

Uczelnia stworzyła tzw. cyberprzestrzeń dydaktyczną (www.uninettunouniversity.net), w której zgromadzone są wszystkie niezbędne do nauki dane i narzędzia. Jednym z elementów przestrzeni jest "Wyspa wiedzy UTIU" w wirtualnym świecie Second Life - znajduje się tam sala wykładowa, w który awatary wykładowców spotykają się z awatarami studentów. Odbywają się tam również wideokonferencje, ćwiczenia, egzaminy oraz zajęcia praktyczne kierowane prze awatary wykładowców.

Nauka w UTIU odbywa się także za pośrednictwem czatów oraz audio- i wideokonferencji. Materiał dydaktyczny z danego przedmiotu to np. cyfrowe wykłady wideo z odnośnikami do publikacji, bibliografii, tekstów, ćwiczeń oraz wybranych stron internetowych. Dzięki zakładkom uczeń może nawigować wśród zgromadzonej w UTIU wiedzy i łatwiej dotrzeć do interesujących go materiałów.

Studenci podzieleni są na 20-osobowe grupy, którymi opiekują się tutorzy. Ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktu ze studentami, udzielanie im pomocy naukowo-dydaktycznej oraz przeprowadzanie konsultacji z poszczególnych przedmiotów. Cała nauka odbywa się za pośrednictwem komputera, na odległość. Jedynie egzaminy końcowe należy zdać osobiście w Warszawie - ich termin jest uzgadniany ze studentem.

Dwa kierunki

W tej chwili UTIU oferuje studentom z Polski trzyletnie studia na kierunku "Inżynieria technologii informacyjno-komunikacyjnych" oraz roczne studia podyplomowe z zakresu prawa i polityk europejskich. Pierwszy etap rekrutacji na oba kierunki trwa do 30 września 2012 r. Za rok studiów inżynierskich trzeba zapłacić 1500 euro. Czesne za studia podyplomowe wynosi 2000 euro. Uczelnia zapewnia niepełnosprawnym zniżki do 30 proc. Płatność należy zrealizować przelewem. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.edukacjawlosko-unijna.pl. Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz dyplom ukończenia szkoły średniej (w przypadku studiów licencjackich) lub wyższej (studia podyplomowe).

Inżynieria...

Inżynieryjne studia na UTIU mają przygotować przyszłych abiturientów do realizowania zadań związanych z komputeryzacją poszczególnych dziedzin życia. Władze uczelni zapewniają, iż do 2020 r. na unijnym rynku pracy potrzeba będzie kilka milionów fachowców z tej dziedziny. Inżynieryjne studia licencjackie na UTIU to cykl wykładów, seminariów i ćwiczeń, wspierane pracą własną studenta. Na pierwszym roku studenci poznają m.in. tajniki analizy matematycznej, programowania, chemii i fizyki. W kolejnych latach uczeni są o inżynierii oprogramowania, podstawach teorii obwodów, bazach danych, technologiach komunikacji, sieciach komputerowych oraz analizie i projektowaniu systemów kontroli. W ramach studiów studenci zapoznają się także z angielskim językiem technicznym.

...oraz prawo i polityka

Z kolei studia podyplomowe z zakresu prawa i polityk europejskich mają charakter interdyscyplinarny. Na akademicki rok nauki składają się: wideo-wykłady, seminaria, ćwiczenia, wideokonferencje, indywidualna praca ze studentem oraz badania naukowe. Studia podyplomowe podzielone są na kierunki podstawowe i kierunki specjalistyczne. Program realizowany w ramach kierunków podstawowych pozwala studentom poszerzyć wiedzę ogólną i interdyscyplinarną dotyczącą aspektów związanych z procesem jednoczenia Europy. Program realizowany w ramach kierunków specjalistycznych ma na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej głównych kierunków polityk europejskich oraz dostarczenie studentom narzędzi teoretyczno-praktycznych pomagających w zrozumieniu podejmowanych procesów decyzyjnych pomiędzy różnymi instytucjami europejskimi.

Uczą: premier, były prezydent, były szef KE…

W ramach każdego przedmiotu przewidziany jest test końcowy, którego wynik pozwala określić, czy dany student może być dopuszczony do obrony pracy na koniec studiów. Temat pracy końcowej zostaje wcześniej ustalony z profesorem z wybranej dziedziny. Po ukończeniu studiów podyplomowych przewidziany jest staż w instytucjach międzynarodowych i europejskich. O tym gdzie absolwent zostanie wysłany na taki staż decyduje UTIU w Rzymie.

Wśród wykładowców studiów podyplomowych są m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były szef KE Romano Prodi oraz obecny premier Włoch Mario Monti. Wykłady prowadzone są w kilku językach: włoskim, angielskim, francuskim i arabskim a ostatnio są też wspomagane tłumaczeniem tekstowym w języku polskim.

43 uniwersytety w jednym

UTIU powstał w oparciu o model dydaktyczny NETTUNO – Network per l’Università Ovunque. Jest to konsorcjum 43 uniwersytetów włoskich i zagranicznych, dzięki którym, od 1992 r., tysiące studentów ukończyło studia uczestnicząc w lekcjach za pomocą przekazu telewizyjnego i internetu. Większość tych uniwersytetów udostępnia UTIU struktury tj. laboratoria do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych, biblioteki, sale komputerowe i sale egzaminacyjne.

Czytaj także