Polacy studiują chętnie, ale nie to, co powinni

Polacy studiują chętnie, ale nie to, co powinni

fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Niepokojącym zjawiskiem ostatnich lat, również poruszanym w mediach w ostatnim czasie, jest duży odsetek bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni oraz ich słabe przygotowanie do wykonywania zawodu. Zdobycie tytułu magistra czy inżyniera nie gwarantuje już znalezienia atrakcyjnej pracy po studiach - alarmuje Uczelnia Łazarskiego.
Zdaniem pracodawców, polski system edukacyjny jest skostniały, przekazuje jedynie wiedzę teoretycznę w oparciu o przestarzałe programy nauczania i nie daje absolwentom szkół wyższych szansy na konkurowanie na polskim rynku pracy - wynika z badań Łazarskiego przeprowadzonego wśród pracodawców zrzeszonych w organizacji Pracodawców RP, PKPP Lewiatan oraz firm współpracujących z Działem Praktyk i Karier Uczelni.

Jak wynika z badań, pracodawcy nie przywiązują dużej wagi do wiedzy teoretycznej, zdobytej przez absolwentów w toku studiów. Doceniają znajomość języków obcych, podstaw ekonomii i zarządzania, narzędzi informatycznych czy marketingu internetowego, ale za istotniejsze uważają predyspozycje interpersonalne i umiejętności szybkiego wykorzystania zdobytej wiedzy. Okazało się, że przedsiębiorca potrzebuje pracownika, który potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem, prezentować siebie i firmę, potrafi negocjować. W pracy kieruje się samodzielnością w przygotowywaniu i realizacji projektów, ale też współpracuje z innymi członkami zespołu, jest asertywny, potrafi zarządzać zespołem.

– Naszym priorytetem jest edukacja na najwyższym poziomie i dostosowanie oferty studiów do potrzeb rynku pracy. Uczelnia Łazarskiego powołała Rady Biznesu, które składają się z wybitnych ekspertów w swoich branżach i pomagają budować ofertę edukacyjną. Dzięki współpracy z brytyjskimi i amerykańskimi uczelniami stosujemy sprawdzone, anglosaskie standardy edukacyjne. Uczelnia Łazarskiego oprócz tego, że kształci wykwalifikowanych specjalistów, sama jest „uczącą się Uczelnią”, która dynamicznie reaguje na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy - mówi prof. dr hab. Krystyna Iglicka–Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego.

Pracodawcy doceniają praktycznie wykształconych absolwentów Uczelni Łazarskiego. Aż 96 procent z nich znajduje pracę po ukończeniu studiów. Od przyszłego roku akademickiego już na pierwszym roku studenci będą rozwiązywać liczne studia przypadków, podczas których uczą się samodzielnego rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów, z jakimi mogą się spotkać w pracy zawodowej. Ćwiczenia w formie warsztatowej uczą myślenia problemowego, współpracy zespołowej i kierunkują studentów Uczelni Łazarskiego na praktyczne rozwiązywanie problemów - informuje Uczelnia Łazarskiego.

sjk

Czytaj także