O ile krótsza będzie kwarantanna? Co zmieni się w zasadach izolacji? Znamy szczegóły, jest projekt

O ile krótsza będzie kwarantanna? Co zmieni się w zasadach izolacji? Znamy szczegóły, jest projekt

Adam Niedzielski (w centrum) w trakcie konferencji prasowej
Adam Niedzielski (w centrum) w trakcie konferencji prasowej / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pojawiły się projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczące skrócenia czasu kwarantanny i i zmiany zasad izolacji. Kwarantanna ma trwać 10, a nie 14 dni, natomiast w przypadku izolacji pacjenci bezobjawowi powinni w niej przebywać maksymalnie 10 dni. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

W czwartek 27 sierpnia nowy minister zdrowia Adam Niedzielski wywołał niemałe poruszenie, ponieważ dosyć nieoczekiwanie ogłosił szereg zmian w zasadach kwarantanny i izolacji. Jak przekonywał, są one ozgodne z wytycznymi WHO, a podobne obowiązują m.in. w Norwegii. Zapowiedział również, że projekty stosownych rozporządzeń w tych sprawach zostaną opublikowane jeszcze tego samego dnia.

Koronawirus w Polsce. Nowe wytyczne ws. izolacji

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego doprecyzowano czas trwania izolacji oraz obowiązkowej kwarantanny w związku z chorobą COVID-19 lub jej podejrzeniem. Projekt zmian został opublikowany w czwartek późnym wieczorem na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej izolacji (w przypadku braku objawów) lub minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego.

W związku z tym wprowadzono zmianę, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, nad którymi sprawuje opiekę będzie decydował o zakończeniu izolacji domowej, uwzględniając określone przepisami kryteria. Natomiast w przypadku osób chorych skierowanych do izolacji szpitalnej albo w izolatorium o zakończeniu izolacji decydować będzie lekarz sprawujący tam opiekę nad pacjentem.

Koronawirus w Polsce. Izolacja w przypadku pacjentów objawowych

Izolacja w przypadku pacjenta, u którego wystąpią objawy kliniczne będzie kończyła się po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia tych objawów. Natomiast w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

„W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność – upośledzenie układu odpornościowego)czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami Domach Pomocy Społecznej (DPS) lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.

Koronawirus w Polsce. Zmiany obejmą kwarantannę, będzie trwać 10 dni

Równocześnie projekt przewiduje skrócenie czasu kwarantanny do 10 dni dla osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i u których objawy tej choroby nie wystąpiły. „Okres ten (obowiązkowej kwarantanny) ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności” – napisano.

O skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania decydować będzie – w uzasadnionych przypadkach – powiatowy inspektor sanitarny. W projekcie rozporządzenia uwzględniono również przepis przejściowy, odnoszący się do obecnego stanu prawnego, w świetle którego obowiązkowa kwarantanna ulegała zakończeniu również po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w odpowiednim systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Koronawirus w Polsce. Zmiany dot. kwarantanny i izolacji wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia

O zmianie zasad poinformował na czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając, że nowe kryteria zwalniania z kwarantanny i izolacji możliwe są dzięki „postępowi wiedzy, lepszemu zrozumieniu mechanizmów zachodzących w trackie infekcji oraz ustaleniu okresu zakażania”.

Do tej pory osoby przebywające na kwarantannie w 10. lub 11. dobie od momentu styczności z osobą chorą wykonywały test na obecność koronawirusa. Istniała też możliwość wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny, ale nie wcześniej niż w 7. dobie od kontaktu z osobą zakażoną, jeśli wynik testu diagnostycznego wyszedł ujemny.

Jak mówił w czwartek prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych „(...) wdrożenie nowych zasad testowania pozwoli skierować większość sił i środków na osoby, które powinny być diagnozowane, ponieważ na obecnym etapie epidemii taktyka jest bardzo prosta – testujemy osobę z objawami klinicznymi, które sugerują COVID, i testujemy ludzi w opracowywaniu ogniska zakażeń wokół nich”.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na konsultacje publiczne wyznaczono 3 dni – trwają do 31 sierpnia.

Czytaj też:
Zmiany na liście żółtych i czerwonych powiatów. Złe wieści dla Krakowa

Źródło: PAP
 0

Czytaj także