Zmiana zasad kwarantanny. Zamiast izolacji test na koronawirusa

Zmiana zasad kwarantanny. Zamiast izolacji test na koronawirusa

Granica Państwa, zdj. ilustracyjne
Granica Państwa, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / wb77
Nowelizacja rozporządzenia ws. ograniczeń epidemicznych przyniosła spore zmiany dla podróżnych. Zamiast 10-dniowej kwarantanny po powrocie wystarczy negatywny test na koronawirusa.

Do tej pory obowiązkowej kwarantannie podlegały osoby, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Takie same zasady dotyczyły zarówno podróży do krajów Unii Europejskiej, jak i państw spoza Wspólnoty.

W piątek 22 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia ws. ograniczeń epidemicznych. W uzasadnieniu wskazano, że najistotniejszą zmianą jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te mają negatywny wynik testu diagnostycznego na koronawirusa (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu

Kto będzie zwolniony z zasad kwarantanny?

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni będą m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie sztabu szkoleniowego, którzy wracają z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową. Jak wyjaśniono, proponowane zmiany są związane z koniecznością umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowującym się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu do Polski z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego.

Ponadto nowe przepisy mają umożliwić ciągłość realizacji szkolenia zawodnikom młodzieżowych kategorii wiekowych oraz zapewnić możliwość właściwego przebiegu współzawodnictwa sportowego i umożliwić sędziom wcześniejsze przybycie na zawody i wypoczynek po nich.

Czytaj też:
Zaszczepiony poza kolejnością Leszek Miller, pochyla się nad losem seniorów. „Dantejskie sceny”

Źródło: PAP
 0

Czytaj także