Prezydent przyznał ordery Orła Białego

Prezydent przyznał ordery Orła Białego

Dodano:   /  Zmieniono: 94
Order Orła Białego
Order Orła Białego / Źródło: prezydent.pl
Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

W tym roku odznaczenia Orła Białego otrzymali:

Irena Kirszensztein-Szewińska „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i promowania kultury fizycznej i sportu oraz krzewienia idei olimpijskiej w Polsce i na świecie”

Michał Aleksander Kleiber  „w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej”

Michał Lorenc „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

Wanda Wiktoria Półtawska „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie, za chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej”

Irena Zofia Romaszewska „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej”

Bronisław Wildstein „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dziennikarskiej ”

- Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej za całe wasze dotychczasowe życie, wybitne życie - zwrócił się do odznaczonych Andrzej Duda. Otrzymaliście dzisiaj Państwo najwyższe możliwe odznaczenie, przewidziane właśnie dla ludzi wybitnych. Jestem zaszczycony jako Prezydent Rzeczypospolitej, że mogłem je państwu wręczyć - powiedział Andrzej Duda.

twitter

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Kto decyduje o przyznaniu orderu?

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta w skład Kapituły Orderu Orła Białego wchodzi obecnie jedna osoba. Jest nią prezydent Andrzej Duda. Pozostałe pięć miejsc jest nieobsadzonych. Andrzej Duda członkiem Kapituły jest "z urzędu", gdyż każdy wybrany i zaprzysiężony prezydent staje się Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego, który przewodniczy obradom Kapituły. Także prezydent jako Wielki Mistrz powołuje pięciu członków spośród Kawalerów Orderu, czyli wszystkich żyjących odznaczonych. Członkiem Kapituły jest się przez pięć lat, jednak można zrzec się członkostwa (dwa takie przypadki miały miejsce w listopadzie, gdy rezygnacje złożyli Aleksander Hall i Henryk Samsonowicz).

Skład kapituły orderu orła białego

Zadaniem Kapituły jest opiniowanie we "wszystkich sprawach dotyczących orderu", w tym wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesionych przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi, opiniowanie aktów prawnych związanych z Orderem oraz występowanie z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej związanej z Orderem. Kapituła może także wystąpić o uhonorowanie orderem bądź odebranie takiego. 

Źródło: Prezydent.pl
+
 94

Czytaj także