MON przyznało żandarmom uprawnienia policji

MON przyznało żandarmom uprawnienia policji

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej (fot.zw.mil.gov.pl)
Od 24 lipca do 1 sierpnia, na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia policjantów.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji, w związku z przewidywanym na terenie kraju zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, w okresie od dnia 24 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r., żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na podstawie art. 18a ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.)  żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 wymienionej ustawy. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów.

Zarządzenie

Źródło: mon.gov.pl
 8

Czytaj także