Prezydent powołał skład Kapituły Orderu Orła Białego i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent powołał skład Kapituły Orderu Orła Białego i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 19
Order Orła Białego
Order Orła Białego / Źródło: prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda zarządzeniami z dnia 4 sierpnia 2016 r. powołał członków Kapituły Orderu Orła Białego oraz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W skład Kapituły Orderu Orła Białego powołani zostali:

 1. Andrzej Gwiazda,
 2. Michał  Kleiber,
 3. Michał Lorenc,
 4. Bogusław Nizieński,
 5. Irena Zofia Romaszewska.

W skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski powołani zostali:

 1. Piotr Andrzejewski,
 2. Ewa Dałkowska,
 3. Krystyna Iglicka-Okólska,
 4. Wiesław Johann,
 5. Władysław Ortyl,
 6. Mieczysław Ryba,
 7. Krzysztof Szwagrzyk.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Zadaniem Kapituły Orderu Orła Białego jest opiniowanie we "wszystkich sprawach dotyczących orderu", w tym wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesionych przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi, opiniowanie aktów prawnych związanych z Orderem oraz występowanie z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej związanej z Orderem. Kapituła może także wystąpić o uhonorowanie orderem bądź odebranie takiego. 

Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Źródło: Prezydent.pl / wprost.pl
 19

Czytaj także