Wyciek maili sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Stanisław Biernat publikuje oświadczenie

Wyciek maili sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Stanisław Biernat publikuje oświadczenie

Dodano:   /  Zmieniono: 142
Stanisław Biernat
Stanisław Biernat Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do ujawnionych przez portal Tvp.info maili, jakie otrzymało 9 sędziów TK w sprawie "nowych, kontrowersyjnych ustaw".

Stanisław Biernat podkreślił, że wśród obowiązków wiceprezesa TK znajduje się "czuwanie nad sprawnością załatwiania spraw w Trybunale" oraz monitorowanie "terminowości przebiegu prac przygotowawczych". "Wiadomość e-mailowa wzywająca sędziów do przyspieszenia prac nad projektami orzeczeń, jak ta ujawniona, nie była pierwsza,a ni zapewne nie jest ostatnia. Wiadomości takie są adresowane do wszystkich, niektórych lub pojedynczych sędziów" - napisał w oświadczeniu sędzia Biernat.

"Wiceprezes zwrócił się kilka  dni temu do 9 sędziów, czyli do tych, którzy od roku realnie  przygotowują merytoryczne orzeczenia w sprawach zawisłych w Trybunale i są w nich  sprawozdawcami. Wystarczy sprawdzić dostępne w domenie publicznej nazwiska  sprawozdawców w sprawach, w których  zostały wydane 23 wyroki w 2016 r. Jak wiadomo,  pozostali sędziowie Trybunału ograniczają się do składania zdań odrębnych od wyroków, ale  sami projektów wyroków nadających się do orzekania niestety nie przedkładają, mimo  kierowanych do nich próśb także p rzez wiceprezesa Trybunału”"- podkreślił Biernat w oświadczeniu, po czym wyjaśnił, że interesem publicznym jest to, by Trybunał konstytucyjny wydał w bieżącym roku jak najwięcej orzeczeń.

Jasne podstawy działania

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego przypomniał, że wydanie wyroku 11 sierpnia w sprawie ustawy o funkcjonowaniu TK doprowadziło do sytuacji, w której jasnymi stały się podstawy prawne działania instytucji, "wobec czego nadszedł czas do zintensyfikowania prac nad tymi sprawami".

Ujawnione maile

Ujawniona przez portal TVP.info korespondencja mailowa to wymiana wiadomości między dziewięcioma sędziami Trybunału, w której sędzia Stanisław Biernat będący równocześnie wiceprezesem Trybunały Konstytucyjnego wzywa "koleżanki i kolegów w liczbie 9" o przyspieszenie prac nad sprawami, jakie znajdują się w TK, tak by wyroki zapadły do połowy grudnia.

Wymiana wiadomości została ujawniona, ponieważ sędzia Marek Zubik, kierując do pracowników TK maila w sprawie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie usunął historii wymiany wiadomości między wspomnianą dziewiątką sędziów.

Źródło: WPROST.pl
 142

Czytaj także