SMS dokumentem, proces na odległość, zajęcie konta przez internet. Wchodzą w życie nowe przepisy

SMS dokumentem, proces na odległość, zajęcie konta przez internet. Wchodzą w życie nowe przepisy

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Sąd, zdjęcie ilustracyjne
Sąd, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. BillionPhotos
8 września weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego. Zgodnie z intencją ustawodawcy, celem ustawy jest "poprawienie skuteczności pracy sądów w sprawach cywilnych oraz uproszczenie czynności procesowych. Jakie zmiany zakłada nowe prawo?

Referendarz może więcej

Ustawa zakłada odciążenie sędziów poprzez powierzenie części ich dotychczasowych obowiązków referendarzom sądowym. Referendarze będą mogli samodzielnie prowadzić postępowania upominawcze, a w sprawach depozytowych wykonywać wszystkie czynności z wyjątkiem likwidacji depozytu. Usprawnieniu postępowań cywilnych służyć ma również wprowadzenie możliwości wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym. Będzie to możliwe, jeśli pozwany uzna powództwo, albo gdy sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Kolejna zawarta w ustawie regulacja pozwala na zawiadamianie o terminie posiedzenia sądu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Teletransmisje z sądu 

Inna nowość, to umożliwienie przeprowadzania posiedzeń sądowych w drodze teletransmisji. Strony takiego postępowania będą mogły uczestniczyć w procesie na odległość, przebywając w budynku innego sądu.

Dokumenty

Ustawa rozszerza definicję dokumentu. Zgodnie z nowelizacją, dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, czyli również np. e-mail i sms. Ponadto ustawa zrównuje oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) z oświadczeniem woli w formie pisemnej.

3 lata na Elektroniczne Biuro Podawcze

Ustawa dopuszcza możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz dokonywania doręczeń elektronicznych w „tradycyjnych” postępowaniach cywilnych. Korzystanie z tego nowego sposobu komunikowania się z sądem będzie jednak możliwe dopiero po wdrożeniu systemu Elektronicznego Biura Podawczego. Ma to nastąpić w ciągu trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 8 września 2019 r.

Komornik pochopnie nie sprzeda auta

Zlikwidowany zostaje szybki tryb sprzedaży zajętych przez komornika ruchomości, np. samochodu. W przypadku skargi dłużnika na czynności komornicze, komornik będzie musiał wstrzymać się ze sprzedażą. Licytacja zajętych ruchomości nie nastąpi wcześniej niż po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się zajęcia. Licytacje będą obowiązkowo ogłaszane przez komorników na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Co będzie można załatwić przez internet?

Komornicy będą mogli zajmować rachunki bankowe dłużników w sposób elektroniczny, posługując się specjalnym systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym przez banki. Wszystkie zawiadomienia komornika oraz pisma banku będą składane w postaci elektronicznej. Obowiązywać będzie również elektroniczne przesyłanie korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi.

Wyjawienie majątku

Wprowadzono nową instytucję wyjawienia majątku dłużnika przed komornikiem. Jeżeli wierzyciel, sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji lub uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji, nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Dłużnik składa wówczas wykaz majątku przed komornikiem, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedzi go o tej odpowiedzialności. Komornik pouczy także, że jeżeli dłużnik nie złoży wykazu majątku, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Skargi na komornika

Zmianie uległy zasady składania skargi na czynności komornika - będzie ona składana za jego pośrednictwem. Jeżeli komornik oceni skargę jako zasadną, to uwzględni ją w całości, bez przekazywania do sądu. Przyjęto, że komornik w ciągu 3 dni od otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności (o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej) albo przyczyn jej zaniechania. Uzasadnienie przekazuje wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Dotychczas skarga była wnoszona do sądu i jej odpis doręczano komornikowi, by sporządził uzasadnienie i przesłał je wraz z kartami egzekucyjnymi. Obecne rozwiązanie ma przyspieszyć postępowanie skargowe i pozwolić na szybszą reakcję w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez komornika. 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj także

 10
 • Darro   IP
  Skończy się możliwość uprzedzenia komornika (banku) i wycofania z konta środków zanim nastąpi ich zablokowanie przez bank: http://pamietnikwindykatora.pl/2016/06/15/zajecie-konta-bankowego-przez-komornika-jak-mozna-uratowac-pieniadze/
  Mnóstwo zajęć było przez to nieskutecznych.
  • Chochoł   IP
   Co będzie można załatwić przez internet? Internet jest nazwą WŁASNĄ. Piszemy z dużej litery.
   • edddddeeeekkkk   IP
    Czy wzywanie przez komornika dłużnika do wyjawienia majątku pod sankcją odpowiedzialności karnej nie łamie konstytucji?? Przecież ja mam prawo nie składać zeznań samooskarżających.
    • Igancy C   IP
     Posiedzenia niejawne. KC idzie w ślady KPA - to totalne łamanie elementarnych praw strony do uczciwego procesu. Może jeszcze sądy kapturowe wprowadzić?? Proces Kawki w realu.

     Każde posiedzenie sądu winno być jawne i dodatkowo rejestrowane.
     • ........   IP
      NAJGLUPSZYM CO NADAL NIE JEST UREGULOWANE TO TO ZE SADY WYSYLAJA PISMA NA BLEDNY BADZ FALSZYWIE PODANY ADRES POD KTORYM NIGDY NIE MIESZKAL TZW. WOBEC KTOREGO SIE COS TOCZY .........I LUDZIE POSTRONNI OBCY MAJA POTEZNE KLOPOTY GDYZ PISMO NIE JEST DO NICH , NIE MOGA GO ODEBRAC , POCZTA NIE MOZE UJAWNIC KTO WYSLAL A SAD NIEODEBRANE UWAZA ZA DOSTARCZONE MIMO IZ ADRES JEST Z PALCA WYSSANY A OSOBA DO KTOREJ LISTY PRZYCJHODZA NIE WIE JAK ZAWIADOMIC SAD IZ TAM NIGDY TAKA OSOBA POZWANA XZY OSKARZONA BADZ WOBEC KTOREJ SIE COS TOCZY , NIGDY NIE ZAMIESZKIWALA POD TAKIM ADRESEM .....SA TYSIACE FOROW ZAWALONE TYM PROBLEMEM MOZE SEJM PROSTYM RUCHEM W TAKIM WYPADKU NAKAZE ZANOSZENIE AWIZA NA POLICJE BO SKORO COS NIEWIADOMEGO PRZYCHODZI NA JAKIS ADRES A NAZWISKO I IMIE SIE NIE ZGADZA , POCZTA NIE MOZE UDZIELIC ZADNYCH INFORMACJI KTO I CO TO JAK OGOLNIE ZAWIADOMIC KOGOS ZE TO POMYLKA LUB ADRES WYSSANY Z PALCA ?..............TEN PROBLEM JEST OD PONAD 10 LAT NIEROZWIAZNY ...............WIEC NIECH ALBO BEDZIE MOZLIWOSC ZLOZENIA ZA OKAZANIEM DOWDU OSWIADCZENIA IZ -- DANA OSOBA NIGDY NIE ZAMIESZKIWALA POD PODANYM ADRESEM '' LUB NALEZY STWORZYC MOZLIWOSC ZLOZENIA TZW> AWIZA POCZTOWEGO ' NA POLICJI WRAZ Z OSWIADCZENIEM IZ DANA OSOBA NIGDY NIE ZAMIESZKIWALA POD PODANYM ADRESEM A POLICJA WTEDY DOWIE SIE NA POCZCIE KTO WYSLAL PISMO I SKIERUJE SWOJE POTWIERDZAJACE ZE ADRES JEST BLEDNY .................BO INACZEJ JEST ZAKLETY KRAG .......CZY SADY NIE SPRAWDZAJA ADRESOW NA PODSTAWIE DOWODU I PESEL ?.........BO KURIOZA SA DZIS ..JAK MOZNA BLEDNIE WYSYLAC PISMA SADOWE DO OSOB POSTRONNYCH A TE NIE MAJA NAWET MOZLIWOSCI POWIADOMIENIA O TYM BLEDZIE SADU CZY POCZTY A SAD UWAZA WTEDY IZ NIEODEBRANE JEST DORECZONE MIMO ZE OSOBA TAM ZAMIESZKUJACA NIE WIE ANI KTO I O CO CHODZI I NIGDY DANY ADRESAT U NIEJ NAWET NIE PRZEBYWAL ......TO CHORE !............JEST TO DZIS WRECZ PALACY PROBLEM A MOZNA GO ROZWIAZAC W 5 MINUT LECZ KTOS NIE CHCE TEGO ROZWIAZC ........SA MILIONY PROBLEMOW ZWIAZANE WLASNIE Z TA ADRESOWA PATOLOGIA