Badania PISA. Warszawscy gimnazjaliści w światowej czołówce

Badania PISA. Warszawscy gimnazjaliści w światowej czołówce

Szkoła
Szkoła / Źródło: Fotolia / pressmaster
Warszawscy gimnazjaliści należą do światowej czołówki i wyprzedzają swoich rówieśników z innych dużych miast w Europie. Jedynie uczniowie z miast Japonii mają znacząco lepsze wyniki.

Dr Maciej Jakubowski obliczył wyniki ostatniego badania PISA dla Warszawy. Liczone były wyniki 15-latków z miast powyżej 1 mln mieszkańców, a więc z Polski jest to tylko Warszawa. Dla niektórych państw, jak Japonia, czy Niemcy, jest to średnia ze wszystkich miast powyżej 1 miliona. Wynik jest rewelacyjny, gdyż uczniowie z Warszawy są najlepsi wśród metropolii europejskich i zajmują 3 miejsce w świecie.

Evidence Institute

W badaniu PISA (Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności uczniów OECD) dyrektorzy określają w jak dużej miejscowości znajduje się szkoła. W szczególności czy szkoła znajduje się w miejscowości powyżej 1 mln mieszkańców. Ponieważ w Polsce tylko Warszawa należy do tej kategorii to możliwe jest obliczenie średnich wyników PISA tylko dla uczniów ze stolicy. Co prawda liczba uczniów z Warszawy, którzy zostali wylosowani do badania PISA jest zazwyczaj niewielka (około stu kilkudziesięciu uczniów z kilku szkół), to jednak na przestrzeni wszystkich badań PISA próba warszawskich uczniów jest już znaczna i pozwala na porównania z uczniami z innych dużych miast w krajach OECD.

W kolejnych edycjach PISA wyniki Warszawy należą do najwyższych na świecie. W nadchodzącym pełnym raporcie Evidence Institute przedstawimy analizę wyników 15-letnich warszawiaków na przestrzeni wszystkich edycji PISA i wszystkich badanych dziedzin nauczania. Poniżej przedstawiamy wyniki ostatniej edycji PISA 2015. Wykres pokazuje średnią z wyników z rozumowania w naukach przyrodniczych, matematyce i czytaniu ze zrozumieniem. Wyniki zostały policzone po wyłączeniu wpływu statusu społeczno-ekonomicznego rodzin uczniów, a więc porównywani są uczniowie, którzy mają podobne warunki materialne i zasoby edukacyjne.

Źródło: WPROST.pl / edukacja.um.warszawa.pl
 14

Czytaj także