Sejm skończył prace nad budżetem

Sejm skończył prace nad budżetem

Dodano:   /  Zmieniono: 
5-procentowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 40 mln zł dla Świątyni Opatrzności Bożej oraz 200 mln zł na wyższe uczelnie - przyznał w czwartek Sejm, przyjmując poprawki Senatu do budżetu na 2007 r.
Sejm ostatecznie zakończył w czwartek prace nad budżetem, przyjmując większość z 76 poprawek Senatu. W piątek budżet ma trafić do podpisu prezydenta, który - według konstytucji - powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni.

Oznacza to, że parlament zakończył prace w przewidzianym konstytucyjnie terminie, czyli w czasie 4 miesięcy od skierowania projektu budżetu do Sejmu. Projekt trafił do Sejmu 29 września ub.r.

Posłowie ostatecznie zatwierdzili 5-procentowe podwyżki płac dla nauczycieli, przyznając na ten cel dodatkowe 500 mln zł. Wicepremier, minister edukacji Roman Giertych, który wnioskował o podwyżki, podziękował w czwartek Sejmowi za poparcie tej poprawki oraz za przyznanie wcześniej środków na program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

Przyjęcie poprawki oznacza, że pensje nauczycieli wzrosną od ok. 58 do 104 zł. Obecnie zasadnicza pensja nauczyciela stażysty wynosi 1.160 zł, kontraktowego - 1.375 zł, mianowanego (stanowią oni większość nauczycieli) - 1.742 zł, a dyplomowanego - 2.090 zł. Oznacza to, że nauczyciel stażysta powinien dostać 58 zł podwyżki, kontraktowy - 68,7 zł, mianowany - 87 zł, zaś zarobki nauczyciela dyplomowanego powinny zwiększyć się o 104 zł.

Środki na podwyżki pochodzą głównie ze zwiększonej wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, który okazał się o 462,6 mln zł większy od zakładanych w budżecie 1,97 mld zł.

Również wszyscy żołnierze zawodowi dostaną po 218 zł podwyżki brutto. Środki na ten cel - 212 mln zł - mają pochodzić z wewnętrznych przesunięć w budżecie resortu obrony. Wojsko liczy obecnie 83 tys. żołnierzy zawodowych. Średnie wynagrodzenie to ok. 2,5 tys. zł brutto. Zawodowy szeregowy zarabia ok. 1,6 tys., zaś oficerowie ok. 3-4 tys. zł.

Sejm przyznał też 40 mln zł dla Świątyni Opatrzności Bożej, przesuwając te środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W budżecie powstanie nowa rezerwa celowa, pozwalająca na dofinansowanie projektów muzealnych i bibliotecznych w ramach budowy świątyni.

Resort finansów informował wcześniej, że warunkiem uruchomienia tych środków jest przyjęcie odpowiedniej ustawy, której dotychczas nie ma. Jednak według wiceministra kultury Jarosława Sellina, Fundacja Budowy Świątyni stara się o zmianę w statucie, która pozwoli jej na prowadzenie działalności związanej z ochroną dziedzictwa narodowego. Jego zdaniem, zmiana statutu wystarczy, by fundacja mogła wykorzystać środki z budżetu.

Przyjęcie poprawki poprzedziła burzliwa dyskusja, przerywana głosami z sali. Przeciw poprawce protestowali posłowie SLD, mówiąc, iż jest niezgodna z prawem. Marszałek Marek Jurek dwa razy ogłosił przerwę i zwołał Konwent Seniorów, kolejno na wniosek Grzegorza Napieralskiego (SLD) i Marka Suskiego (PiS).

Anita Błochowiak (SLD) protestowała przeciw zabieraniu pieniędzy z FUS. "Zabierając pieniądze emerytom po raz kolejny rząd powoduje brak środków na waloryzację emerytur i rent" - powiedziała.

Wicepremier Zyta Gilowska odpowiedziała, że emeryci i renciści dostaną jednorazowe dodatki, wnoszące odpowiednio 150, 180 i 330 zł, w zależności od wysokości świadczeń. Zaznaczyła, że "nie ma możliwości prawnej, żeby jednocześnie przeprowadzać waloryzację, która byłaby groszowa i jednorazowe dodatki". Dodała, że gdyby rząd zdecydował się na waloryzację, jej wysokość byłaby "irytująca dla emerytów", ponieważ podwyżka wyniosłaby tylko kilka złotych miesięcznie.

Gilowska zapewniła, że w wyniku poprawek "nie zmienił się stan zadłużenia FUS", a sytuacja tej instytucji jest lepsza niż wcześniej zakładano.

Sejm przyznał również dodatkowe 20 mln zł dla Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), na nowe zadania zapisane w ustawie lustracyjnej, m.in. szerszą lustrację. Środki te zostaną przesunięte z (FUS).

Wyższe uczelnie mają dostać z budżetu dodatkowe 200 mln zł na pomoce naukowe oraz wyposażenie laboratoriów. W poprawce zapisano, że jeśli do końca sierpnia br. wpływy z VAT przekroczą 61 mld zł, resort finansów zwiększy dotacje dla uczelni. Ustawa budżetowa zakłada, że w całym 2007 r. wpływy z VAT wyniosą 92,2 mld zł.

Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostanie dodatkowe 200 mln zł, jeśli dochody z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnej okażą się wyższe, niż zakładane 970 mln zł.

pap, ss
 0

Czytaj także