Sprostowanie

Sprostowanie

W artykule opublikowanym w Tygodniku ,,Wprost’’ 3 kwietnia 2017 r. pt.: ,,Exatel sprzedany, pytania pozostały’’ autorstwa p. Artura Grabka zostały opublikowane następujące nieprawdziwe informacje:

Nieprawdą jest, że dokonano,,zakupu przez zarząd Exatela (…) nowych komputerów Apple dla zarządu (podczas gdy firma dysponowała nowym sprzętem innej marki).’’ 1 Apple trafił do Zarządu a firma dopiero kupowała nowy sprzęt.

Nie jest prawdziwa informacja, że Rada Nadzorcza,,nie dostała do zatwierdzenia ani sprawozdania z 2016 r., ani planu finansowego na obecny rok’’. Sprawozdanie za 2016 rok wpłynęło do RN 31.03.2017 r. a plan finansowy jeszcze w 2016 r.

Nikodem Bończa-Tomaszewski Prezes Zarządu, Rafał Magryś Wiceprezes Zarządu, EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Czytaj także

 1
  • oprawca IP
    a było kłamać ?