„Dobra zmiana dosięgła nasze niepełnosprawne dzieci”. Rodzice szykują protest przed Sejmem

„Dobra zmiana dosięgła nasze niepełnosprawne dzieci”. Rodzice szykują protest przed Sejmem

Szkoła, uczeń
Szkoła, uczeń / Źródło: Fotolia / contrastwerkstatt
W najbliższą środę przed Sejmem odbędzie się protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. „Sprzeciwiamy się izolowaniu naszych dzieci w domach i wykluczaniu ich z życia szkolnego” – podkreślono w opisie wydarzenia.

Rodzice sprzeciwiają się propozycji, aby pierwszym diagnostą dziecka był nauczyciel i dyrektor szkoły. W związku z tym 10 maja o godz. 10 przed Sejmem

, na diagnozę i decydowanie o dalszym losie szkoła nie będzie potrzebowała zgody rodziców. Dzieci z autyzmem, ADHD i zachowaniem trudnym według MEN będą kierowane do ośrodków wychowawczych, (poprawczaków). O tym też zdecyduje szkoła za plecami rodzica” – poinformowano w opisie wydarzenia na Facebooku.

Wyjaśniono również, że prawo oświatowe zmierza do pozbawienia niepełnoprawnych dzieci subwencji, tym samym jedynej karty przetargowej, którą czasami miał rodzic. „Szkole nie będzie się opłacało >>brać<< wysoko funkcjonującego dziecka z autyzmem, zespołem Downa, czy niepełnosprawnością intelektualną, bo nie dostaną za to pieniędzy. Tym samym ” – czytamy dalej.

„Szkoła ma wspierać ucznia i zapewniać pomoc”

Odnosząc się do licznych uwag dotyczących sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, MEN wyjaśniało 26 kwietnia w komunikacie, że „nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów”. „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej” – podkreślono.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pisze, że priorytetem resortu jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnością. „Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie” – wytłumaczono. Zaznaczono, że istnieją narzędzia, aby taka edukacja odbywała się w każdej ze szkół i będą one nadal doskonalone. Usunięte mają być z kolei bariery, które to utrudniają.

Jak wyjaśniono dalej, szkoła ma wspierać ucznia i zapewniać pomoc i wsparcie w korzystaniu z wyspecjalizowanych placówek, jak m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. „Należy zwrócić uwagę, że indywidualne nauczanie nie jest tym samym, co indywidualny tok lub program nauki. Indywidualny program lub tok nauki to formy skierowane do ucznia zdolnego” – tłumaczono i dodano, że niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym.

„Organizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia pozwala na chodzenie do szkoły, nie poprawia jego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej, nie uspołecznia. Również trudności szkolne, problemy wychowawcze czy szczególne uzdolnienia nie stanowią podstawy do objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem, są natomiast wskazaniem do objęcia go innymi formami wsparcia ucznia przewidzianymi w przepisach prawa oświatowego np. różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – czytamy. Jak dodano, indywidualne nauczanie nie powinno być sposobem na rozwiązywanie problemów edukacyjnych, ponieważ, co do zasady przeznaczone jest dla uczniów chorych, objętych leczeniem, którzy w pewnym okresie czasu nie mogą uczęszczać do szkoły.

Czytaj także:
MEN ws. orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. „Nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów”

Czytaj także

 23
 • jupik IP
  Jak chodziłem do podstawówki w latach 70-tych też trochę niepełnosprawny umysłowo ale całkiem sprawny fizycznie z nami się uczył. Jako,że był nieteges, napuszczano go na innych uczniów zazwyczaj mniej fizycznie rozwiniętych przez co stanowił realne zagrożenie. Po kilku incydentach wylądował w szkole specjalnej i cała szkoła odetchnęła.
  • xxxxx IP
   Kaczor zaczął eksterminację niepełnosprawnych. Przed nim to chyba Hitler się za to brał?
   • Matwiej Płatow IP
    CENZOR PRAWDA BOLI ??????????????????? . Dlaczego 99% ma cierpieć z powodu jednego dziecka z ADHD ? Pytam
    • azazis IP
     szybko sie wyleczą z agresywnych zachowań jak w poprawczakach zaczną lądować, młot i laga na wszystko pomaga nawet na głupotę, jak wpier... dostanie taki z ADHD to od razu wyzdrowieje
     • Robnad IP
      kolejny fake news, ale  lud już tak ogłupiały lewacką propagandą, ze wszystko łyka, zwłaszcza, jak jeszcze przykrywa się GieW, a na łbie nosi "szkło kontaktowe".
      dodatkowo będą protestować resortowe dziewice z UB domagając się zapłodnienia in vitro +1000 na przyszłego bojownika o demokrację.