Mocny apel rektorów i PAN do Dudy. „Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt”

Mocny apel rektorów i PAN do Dudy. „Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt”

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Rektorzy apelują do głowy państwa, by nie podpisywała ustawy o Sądzie Najwyższym, która w czwartek została przyjęta przez Sejm.

„Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którego nikomu nie wolno niszczyć"– rozpoczynają swój list rektorzy największych polskich uczelni. "Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożący nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju jak i za granicą” – piszą w związku z aktualną sytuacją polityczną.

Akademicy zwracają się do prezydenta, senatorów i posłów oraz polityków wszystkich partii z apelem o „stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady »trójpodziału władzy«”.

liście pojawia się także apel do Andrzeja Dudy o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich "niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania". Akademicy wzywają prezydenta do podjęcia wspólnie ze wszystkimi środowiskami rozmów dotyczących reform sądownictwa.

„O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne” –kończą swój list członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pod dokumentem podpisało się 20 profesorów, rektorów i przedstawicieli uczelni, m.in.: przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jerzy Szmidt; rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - prof. Wiesław Bielawski; rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Wojciech Nowak; rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Marcin Pałys.

Apeluje też kierownictwo PAN

Do apelu - również w piątek - przyłączyło się kierownictwo Polskiej Akademii Nauk - przypominając, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk już w grudniu 2015 r. apelowało "do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o to, żeby się powstrzymały od wzajemnego wkraczania w swoje kompetencje, a także od odchodzenia i niewypełniania obowiązującego prawa". Członkowie PAN już wówczas zwracali uwagę, że "Szczególna troska i poszanowanie należne są postanowieniom Konstytucji Rzeczpospolitej, a wielka odpowiedzialność spoczywać będzie na Prezydencie RP, Parlamencie i Trybunale Konstytucyjnym". Ta odpowiedzialność spoczywa także na Sądzie Najwyższym - zaznaczono w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy.

Pod apelem podpisali się prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezesi - profesorowie Stanisław Czuczwar, Elżbieta Frąckowiak, Stefan Malepszy, Edward Nęcka i Paweł Rowiński oraz kanclerz akademii, Tadeusz Latała.

Źródło: WPROST.pl / Nauka w Polsce PAP

Czytaj także

 22
 •  
  POmylili adresata, POwinni ten list wysłać do totalitarnej oPOzycji i kasty "nadludzi" to oni robią rozruby , obrażają non stop , kłamią i kradną
  • Nie dziwię się skończyły się konfitury czeka ciężka praca a mogło być tak dobrze. Tak na marginesie nie wstydzicie się swojego wice za sposób w jaki zachował się wobec kobiety reporterki TVP info.
   • Z kolei wielu ludzi z przerażeniem obserwuje, jak tzw. elity intelektualne solidaryzują się z chorą na wściekliznę opozycją.
    •  
     Robnadku, cieszę się, że już ci lepiej
     Może i w pierwszym tysiączku się mieszczą, ale wyżej od nich nic nad Wisłą nie znajdziesz. Czemu plujesz we własne gniazdo, zdradziecka mordo?
     •  
      a kto uczyl tepego magistra O  ?