Rząd zdecydował: Służba Ochrony Państwa zastąpi BOR. Jakie będą jej uprawnienia?

Rząd zdecydował: Służba Ochrony Państwa zastąpi BOR. Jakie będą jej uprawnienia?

Funkcjonariusze BOR ochraniający prezydenta Andrzeja Dudę
Funkcjonariusze BOR ochraniający prezydenta Andrzeja Dudę / Źródło: BOR/Jakub Gruca
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa została dzisiaj przyjęta przez Radę Ministrów. Nowa formacja, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu, będzie służbą wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób w państwie.

Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza od BOR. Projekt przewiduje, że ochroną objętych zostanie więcej obiektów administracji rządowej. „Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie firmy ochroniarskie, które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony” – czytamy w komunikacie MSWiA. SOP uzyska możliwość pracy operacyjno-rozpoznawczej. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

„Audyt przeprowadzony w BOR pod koniec 2015 roku wykazał dużą skalę zaniedbań i zaniechań. Przede wszystkim chodziło o niedofinansowanie formacji. Środki finansowe przyznawane BOR w poszczególnych latach nie pozwalały w pełni realizować ustawowych zadań. Nie prowadzono potrzebnej modernizacji obiektów i wyposażenia formacji. Najtragiczniejszym w skutkach świadectwem słabości Biura Ochrony Rządu była katastrofa smoleńska. Po tym tragicznym zdarzeniu żadna z osób odpowiedzialnych za działanie formacji nie wyciągnęła niezbędnych wniosków oraz nie wprowadziła koniecznych zmian” – podkreślono.

Uprawnienia komendanta

Pracą SOP będzie kierował komendant. Nowością jest to, że otrzyma on status centralnego organu administracji rządowej. To on określi zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym kto będzie chroniony, poza przypadkami wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant będzie także mógł wydawać pozwolenia na przewóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje. Ustawa doprecyzowuje też, kto z zagranicznych gości otrzyma ochronę polskich funkcjonariuszy SOP.

Czytaj także

 1
  •  
    Jak zwykle PiS tworzy/kreuje cos na swoje potrzeby/module.Wszystko chca trzymac w jednej garsci ??!!Boja sie suwerena ! Ot co .