Sędziowie TK spotkali się z Mariuszem Kamińskim. „To była wizyta kurtuazyjna”

Sędziowie TK spotkali się z Mariuszem Kamińskim. „To była wizyta kurtuazyjna”

Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński / Źródło: Radio ZET
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i sędzia TK Mariusz Muszyński spotkali się z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim.

Informację o spotkaniu podało Biuro Prasowe Trybunału Konstytucyjnego, odpowiadając na pytanie zadane przez dziennikarzy Radia ZET. „Pani Prezes Julia Przyłębska i pan sędzia Mariusz Muszyński składali panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu wizytę kurtuazyjną w biurze, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po wizycie ministra Kamińskiego, który w lutym br. był w TK z gratulacjami dla pani Prezes” – zakomunikowano.

SN zawiesza postępowanie

Wcześniej Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne ws. Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, ułaskawionych w 2015 r. przez prezydenta. O zawieszenie postępowania wniósł Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Podobny wniosek złożyła też obrona. Sam wniosek Sąd Najwyższy badał na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Sąd w swojej decyzji powołał się na art. 86 par. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, który stanowi: „Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”. Oznacza to, że 9 sierpnia Sąd Najwyższy nie zbada kasacji na niekorzyść Mariusza Kamińskiego, obecnie koordynatora służb specjalnych oraz innych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wnioski o zawieszenie postępowania kasacyjnego toczącego się przed Sądem Najwyższym wpłynęły w związku z wszczęciem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w wyniku wpłynięcia w dniu 8 czerwca 2017 r. wniosku Marszałka Sejmu RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Kasacja od wyroku SO

Postępowanie przed Sądem Najwyższym toczy się w związku z wniesieniem przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w marcu 2016 r. uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postępowanie karne wobec Mariusza Kamińskiego i b. szefów CBA w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r.

W dniu 31 maja br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych) oraz, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych.

Czytaj także

 14
 • Czy spotkanie z ułaskawionym kryminalistą może być kurtuazyjne? Nie ! Raczej strasznie żenujące!
  •  
   nastepne miejsce spotkania , , , , ,, RAWICZ
   •  
    ty kretynie tato
    odpowiadam
    klecha pyta kleche ,czy my dozyjemy zniesiena celibatu ?>
    klecha odpowiada, my nie ale nasze wnuki tak
    tak ,ze grunt bysmy zdrowi byli i na umysle tez czego ci zycze
    d e b i l u
    • kolego kosciuszko i  kolego kubala...nie wienm czy  wasze wnuki doczekaja sie zmiany rzadow zjedniczonej prawicy,, ,wy chyba tego nie  dozyjecie....he...he...he...he...he...
     •  
      carwaz kawka sami krysztalow czysci,a jeden to nawet z  chawira w  ber,linie i mezem TW