Masz długi? Teraz wszyscy się o tym dowiedzą. Ministerstwo tworzy czarną listę

Masz długi? Teraz wszyscy się o tym dowiedzą. Ministerstwo tworzy czarną listę

Dłużnik
Dłużnik Źródło:Fotolia / Soranat
Na początku 2018 roku uruchomiony zostanie Rejestr Należności Publicznoprawnych – portal tworzony przez Ministerstwo Finansów. Będzie można na nim sprawdzić dane firm oraz osób fizycznych, zalegających z zapłatą podatków.

Rejestr Należności Publicznoprawnych powstanie na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, opublikowanej w Dzienniku Ustaw w maju br. Prowadzeniem rejestru zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa.

Do rejestru wpisani będą wszyscy dłużnicy, jednak ujawnieni zostaną dopiero, gdy ich zaległości podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wyniosą przynajmniej 5 tysięcy złotych. Samym wpisem do rejestru zajmą sie naczelnicy urzędów skarbowych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Zanim dłużnik wpisany zostanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych, otrzyma „zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Wówczas będzie miał 30 dni na zapłatę, aby uniknąć wpisu na niechlubną listę.

Głównym celem powstania rejestru jest udzielenie podpowiedzi przedsiębiorcom, czy ich kontrahent płaci podatki, cła, mandaty skarbowe czy składki ZUS. Ponadto rejestr ma zmotywować dłużników do dobrowolnej zapłaty, nim zostanie wszczęta egzekucja. W uzasadnieniu projektu ustawy tworzącej RNP zaznaczono: „Dotychczasowa praktyka działania biur informacji gospodarczych potwierdza, że jednym z ważnych instrumentów motywujących do dobrowolnej spłaty zobowiązań jest ujawnianie informacji o niewywiązywaniu się dłużnika z jego obowiązków”.

Źródło: Gazeta.pl / sejm.gov.pl