Portal tvp.info publikuje wyniki ekspertyzy BAS. Polsce przysługują reparacje od Niemiec

Portal tvp.info publikuje wyniki ekspertyzy BAS. Polsce przysługują reparacje od Niemiec

Żołnierze Wehrmachtu
Żołnierze Wehrmachtu / Źródło: Wikimedia Commons / Bundesarchiv, Bild 101I-178-1538-05A / Teschendorf / CC-3.0
„Z punktu widzenia międzynarodowego i prawnego twierdzenie, że roszczenia odszkodowawcze wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuprawnione” – m.in. to wynika z opinii BAS ws. reparacji, do której dotarł portal tvp.info.

Portal tvp.info opublikował wnioski Biura Analiz Sejmowych, która opracowała ekspertyzę dotyczącą tego, czy Polska może ubiegać się o reparacje od Niemiec. Dokument liczy 40 stron i jest odpowiedzią na pytanie posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka.

W dokumencie, do którego dotarł portal tvp.info, zawarto stwierdzenie, że Niemcy powinny skompensować Polsce szkody związane z okresem drugiej wojny światowej. Eksperci stawiają takie tezy na bazie m.in. treści IV konwencji haskiej czy ustaleń konferencji poczdamskiej. Łącznie, według szacunków, straty i szkody wyrządzone podczas II WŚ przez Niemców wynosiły - według ówczesnego przelicznika - 48,8 mld dolarów amerykańskich (sama własność państwowa), a w majątku trwałym: 62 mld przedwojennych złotych (ponad 11 mld dolarów).

W opinii BAS nawet PRL, choć zależna od ZSRR, uznawała sprawę powojennych odszkodowań za otwartą. Oprócz tego eksperci wskazują, że w przypadku prawa międzynarodowego nie jest przewidziane przedawnienie zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości, ani odszkodowań za takie zbrodnie.

Podsumowanie ekspertyzy BAS wykonane przez portal tvp.info:

  • Proporcjonalnie do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, Polska poniosła największe w Europie straty osobowe i materialne,
  • Straty te wynikały z działań wojennych i niemieckiej polityki okupacyjnej tj. celowej i zorganizowanej eksterminacji polskiej ludności oraz pracy przymusowej społeczeństwa polskiego i celowego niszczenia mienia, w tym m.in. zburzenia Warszawy,
  • Twierdzenie że Polsce przysługują wobec Niemiec roszczenia odszkodowawcze jest zasadne, a tezy o ich wygaśnięciu lub przedawnieniu są nieuzasadnione.

Czytaj także:
Ekspertyza ws. reparacji od Niemiec jest już gotowa. BAS odpowiedziało Mularczykowi

Czytaj także

 1
  •  
    No to szykować ojro niemiaszki w ramach dobrego sąsiedztwa i wzajemnych rozliczeń - wystarczy że oddacie to co wyplynelo za niemieckie towary w niemieckich sklepach zlokalizowanych w polskiej kolonii