Nowe święto państwowe stało się faktem. Prezydent podpisał ustawę autorstwa PSL

Nowe święto państwowe stało się faktem. Prezydent podpisał ustawę autorstwa PSL

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: prezydent.pl
W piątek 13 października prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod sześcioma ustawami. Wśród nich znalazła się ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Inicjatorami pomysłu byli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w połowie września ustawę poparli jednomyślnie inni posłowie.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. W myśl ustawy, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej będzie świętem państwowym obchodzonym 12 lipca.

Symbolem walki i męczeństwa mieszkańców polskiej wsi jest Michniów w woj. świętokrzyskim, którego mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 r., a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

/ Źródło: prezydent.pl

Czytaj także

 5