Młodzież Wszechpolska popiera protest lekarzy. „Nagonka medialna przeciw rezydentom jest oburzająca”

Młodzież Wszechpolska popiera protest lekarzy. „Nagonka medialna przeciw rezydentom jest oburzająca”

Protest lekarzy rezydentów
Protest lekarzy rezydentów / Źródło: Facebook / /@porozumienierezydntow
Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej wydał oświadczenie, z którego wynika, że organizacja popiera postulaty lekarzy rezydentów, którzy od 2 października prowadzą protest głodowy.

Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej podkreślili, że „praca polskich lekarzy, a także pozostałych pracowników ochrony zdrowia jest pracą niezwykle wymagającą zarówno fizycznie, jak i intelektualnie”.„Misja, którą w życiu narodu pełnią lekarze, poprzedzona wieloletnim kształceniem oraz odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach medyków, jest nie do przecenienia dla polskich pacjentów oraz nie bez wpływu na sytuację gospodarki narodowej” – dodano w komunikacie.

Organizacja zwróciła również uwagę na fakt, iż „pracownicy systemu zdrowia nieraz poświęcają swoje zdrowie czy życie osobiste, by nieść pomoc potrzebującym”. „W ostatnich latach, gdy sytuacja w ochronie zdrowia ulega znacznemu pogorszeniu, to na wspomnianej wyżej ofiarności coraz bardziej opiera się system opieki zdrowotnej. I dzięki niej polski obywatel może liczyć na to, że zawsze otrzyma pomoc medyczną, gdy będzie konieczna” – czytamy w oświadczeniu.

Według Młodzieży Wszechpolskiej „nagonka medialna skierowana przeciw rezydentom jest oburzająca i nastawiona na indoktrynację Polaków przeciw protestującym”. W opinii organizacji „wpływa ona negatywnie na jedność narodu, a także stosunek społeczeństwa do lekarza tym samym niszcząc oraz marginalizują rolę i opinię polskiej inteligencji, co będzie prowadzić w dalszym ciągu do patologicznych relacji społecznych, znanych z czasów socjalizmu”. „Wspieramy Was, bo wierzymy, że Wasz protest będzie początkiem szerokiej debaty publicznej nad zmianami systemowymi w służbie zdrowia. Nie poddawajcie się!” – napisano w komunikacie MW.

Protest rezydentów

Protest rezydentów w warszawskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym trwa od 2 października. Początkujący lekarze domagają się przeznaczenia co najmniej 6,8 proc. PKB na służbę zdrowia. Dodatkowo zwracają uwagę na problem braku personelu medycznego, biurokrację w sektorze ochrony zdrowia i konieczność poprawy warunków pracy. Na razie rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Do trwającego strajku głodowego lekarzy rezydentów dołączają kolejne grupy protestujących. We wtorek o swoim uczestnictwie poinformowali medycy ze Szczecina. W poniedziałek Porozumienie Zawodów Medycznych podjęło decyzję o aktywnym wsparciu lekarzy rezydentów. Zapowiedziano, że protest ma rozszerzyć się na cały kraj.

Źródło: Młodzież Wszechpolska
 7

Czytaj także