Nakłady na armię wzrosną do 2,5 proc. PKB. Prezydent podpisał ustawę

Nakłady na armię wzrosną do 2,5 proc. PKB. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda w trakcie Święta Wojska Polskiego, z tyłu Marek Jakubiak i Piotr Zgorzelski
Prezydent Andrzej Duda w trakcie Święta Wojska Polskiego, z tyłu Marek Jakubiak i Piotr Zgorzelski / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 23 października ustawę stopniowo zwiększającą nakłady obronne. Poziom 2,5 proc. PKB na obronność zostanie osiągnięty w 2030 roku.

– Wszyscy zgadzamy się co do tego, że większy budżet obronny jest dziś konieczny – podkreśla Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. – Przede wszystkim z powodu niepewnej perspektywy bezpieczeństwa w regionie – dodawał. Jednak – zaznaczył – musimy brać pod uwagę także względy ekonomiczne i potrzeby w innych obszarach funkcjonowania państwa. – Dlatego zakładany w ustawie docelowy poziom 2,5 proc. PKB na obronność zostanie osiągnięty w 2030 roku – przypomniał.

Zwrócił uwagę, że w latach 2018 i 2019 na obronność nadal będzie przeznaczane 2 proc. PKB, „natomiast budżet realnie wzrośnie dzięki zmianie metodologii jego wyliczania” – zgodnie z praktyką przyjętą w NATO, będzie wyliczany w odniesieniu do PKB w roku bieżącym, a nie - jak było dotychczas – na podstawie PKB roku ubiegłego. Sam wskaźnik będzie podnoszony od roku 2020.

– Osobiście jestem przekonany, że zostanie utrzymana determinacja kolejnych rządów do zwiększania nakładów. Polskie społeczeństwo, z racji doświadczeń historycznych, ale i diagnozy obecnych zagrożeń, rozumie, że inwestowanie we własne siły zbrojne jest konieczne – powiedział Paweł Soloch. – Najlepiej świadczy o tym fakt, że za zwiększeniem budżetu obronnego opowiedziały się praktycznie wszystkie siły w polskim parlamencie. To duży sukces, ale i pozytywny znak, że o bezpieczeństwie potrafimy myśleć ponad podziałami politycznymi – dodał.

Minister Soloch przypomniał, że „z inicjatywą rozpoczęcia dyskusji nad zwiększeniem nakładów obronnych wyszedł tuż przed warszawskim szczytem NATO prezydent Andrzej Duda”. – Prezydent spotkał się wtedy w Belwederze z panią premier oraz ministrami finansów, obrony i spraw zagranicznych. Można powiedzieć, że postulat rozpoczęcia prac nad zwiększeniem nakładów został przez wszystkie strony zaakceptowany – powiedział szef BBN.

– Prezydent wyraża satysfakcję, że idea ta znalazła swój finał pod postacią gotowej ustawy. To zasługa całego rządu, m.in. z odpowiedzialnym za finanse premierem Mateuszem Morawieckim, ale też prowadzącym prace nad ustawą w MON ministrem Bartoszem Kownackim – zaznaczył szef BBN.

Przypomniał, że Polska jest jednym z niewielu państw sojuszniczych wypełniających postulowany od lat i powtórzony na ubiegłorocznym szczycie NATO cel przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronę. – Już dziś Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw, które przykładają szczególną wagę do wypełniania sojuszniczych zobowiązań związanych z przeznaczaniem odpowiednich środków na obronność. To wyjątkowo istotny argument, wzmacniający nasz status i wiarygodność w Sojuszu. Przykładem jego skuteczności były chociażby w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami decyzje szczytu w Warszawie – ocenił szef BBN.

– Dziś pokazujemy sojusznikom, że Polska, będąca państwem flankowym NATO, szczególnie narażonym na zagrożenia, jest zdeterminowana, aby poprzez wzmacnianie własnej armii, wzmacniać bezpieczeństwo całego sojuszu. Realizujemy też postanowienia ostatnich szczytów NATO, gdzie kwestia odwrócenia niekorzystnego trendu w nakładach obronnych należała do jednych z najważniejszych – zaznaczył.

Paweł Soloch zwrócił też uwagę, że „drugą niezwykle istotną zmianą, którą wprowadzi ustawa, będzie zwiększenie maksymalnego poziomu liczebności sił zbrojnych”. – Podwyższamy go z poziomu 150 tys. do 200 tys. żołnierzy, włącznie z tworzonymi Wojskami Obrony Terytorialnej – przypomniał. Jak powiedział także tę zmianę prezydent uznaje za konieczną. – Nasze diagnozy wskazują, że Polska jako 38-milionowy kraj, położony w ważnej geostrategicznie części Europy, powinna dysponować większą armią – mówił.

Wzrost wydatków do 2,5 proc. PKB

Nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. W 2018 r. mają one wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo według MON – do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO, podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

Zwiększenie wydatków obronnych ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację „przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego”. Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat. Parlament zakończył prace nad ustawą 29 września.

Źródło: Prezydent.pl

Czytaj także

 12