Zakaz handlu w niedziele od 2020 roku. Sejm przyjął ustawę

Zakaz handlu w niedziele od 2020 roku. Sejm przyjął ustawę

Zakupy, zdj. ilustracyjne
Zakupy, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Syda Productions
Sejm uchwalił obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zakładający stopniowe wprowadzanie ograniczaniu handlu począwszy od 1 marca 2018 r.

Poseł sprawozdawca komisji sejmowej Janusz Śniadek powiedział, że zaproponowano podczas prac nad projektem 39 poprawek, a komisja wnosi o przyjęcia 20 z nich. "Chcemy, aby od 1 marca były handlowe dwie niedziele, od 1 stycznia 2019 roku będzie 1 niedziela pracująca, a w 2020 roku będą handlowe tylko dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą, ostatnia niedziela kwietnia, czerwca i sierpnia" - powiedział Śniadek.

Według posła Adama Abramowicza z PiS, ponad 1 mln Polaków jest zmuszanych do pracy w niedzielę."Na postulaty Polaków wychodzi nasza propozycja, czyli 2 niedziele wolne zagwarantować pracownikowi bez zakazu handlu w niedzielę" - powiedział podczas debaty Witold Zembaczyński z Nowoczesnej.

Za przyjęciem ustawy głosowało 254 posłów, przeciw 156, a 23 się wstrzymało. Zgodnie z projektem od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami).

Projekt trafi teraz do Senatu.

Czytaj także

 15
 • Dzień święty świecić - trzeba by było od zaraz, ale lepiej później niż nigdy. Brawo!
  •  
   Jaki projekt obywatelski? Przecież to jest projekt kościelno-solidaruchowaty pod patronatem tego drżącego kręciłba Śniadka.To jest makabra,że taki drżący kręciłeb ma w ogóle coś do gadania w Polsce.Niech ten drżący kręciłeb idzie lepiej do lekarza neurologa a potem na rentę inwalidzką.Będzie wtedy mniej szkodliwy niż teraz.
   •  
    Pisi, skoro tak bronicie uciśnionych pracowników, to kiedy wprowadzicie zakaz pracy na przykład pracownikom transportu publicznego? Oni też mają rodziny, z którymi chcą spędzić wolny czas - czy to może jakiś gorszy sort? Poza tym taki transport nie jest konieczny - w Polsce jest tyle kościołów, że na piechotę zawsze blisko
    • To jest atak na konstytucję i podstawową wolność człowieka - także religijną, co z ludźmi, którzy świecą biblijny dzień odpoczynku, czyli Szabat (sobotę), będą zmuszali do nierobienia zakupów w niedzielę, a tym samym do przymusowego świecenia niedzieli? - NIGDY! a jakim prawem? to jest pogwałcenie wolności religijnej, nadaje się to do Strasburga.
     Z artykułów 25 i 53 Konstytucji RP (cytowanych poniżej) wynika, że próba ustanowienia jakiejkolwiek religii "religią państwową" stanowi naruszenie Konstytucji RP. Przypominanie tego faktu nie jest aktem agresji antykatolickiej. Trzeba to będzie przypomnieć wyznawcom każdej innej religii, gdy spróbują narzucić swoje wyznanie jako obowiązujące wszystkich Polaków. W tej chwili problem ten dotyczy tylko katolicyzmu.
     Art. 25. 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
     2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
     3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
     4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
     5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.
     Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
     2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
     3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
     4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
     5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
     6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
     7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
     Dodam że sprawę jeśli Bóg da mi siły i możliwości będę nagłaśniał jeśli się da, poprzez wysłanie do największych rozgłośni TV świata także naszych rodzimych informację że prawdopodobnie Polska (polski rząd) łamie konstytucyjne prawo wolności wyznania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi Każdemu zapewnia się wolność sumienia, religii i praktyk religijnych (art. 53.1 i 2).
     Będę walczył o prawa i praktyki religijne które sam praktykuję ale i innych wyznań świecących Szabat.

     To samo dotyczy pracy:
     Konstytucja i prawo pracy jasno określają że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia i uszanowania praktyk religijnych swoich pracowników, a więc jest zobowiązany do umożliwienia pracownikowi wolności praktyk religijnych przez danie mu dnia wolnego który przeznacza na kult religijny (np. świecenie biblijnego szabatu – czyli soboty) sam prezydent RP powiedział: ‘Jako człowiek wierzący mam prawo do tego, żeby realizować swoje praktyki religijne - prezydent Andrzej Duda’.
     Tak więc jeśli założyły że cały np. Praktiker czy Brico Mrache zatrudnia tylko katolików to bez względu na wszystko, jeśli wszyscy pracownicy powiedzą swojemu pracodawcy że ich wyznanie i praktyki są tak ważne że nie mogą przyjść w niedzielę do pracy to pracodawca jest zobowiązany do dania im wszystkich niedziel wolnych, tak samo jako protestantowi który święci Szabat (sobotę - Księga Wyjście 20; 8-11) pracodawca musi dać wszystkie soboty wolne. Po co więc ta ustawa, jeśli są Polacy z kościołów które świecą niedzielę (głównie katolicy) to ta ustawa niczego nie zmienia prawda, bo katolikowi któremu zależy aby świecić niedzielę do pracy w takim Auchan nie przyjdzie.
     To co Państwo robi tą ustawą niedzielną, to jest dyskryminacja na tle religijnym innych wyznań. Jakim prawem zabraniać mi się będzie zakupów w niedzielę – skoro święcę sobotę, właśnie w niedzielę robię zakupy
     • Cena dla Polski za karierę syna Pani Premier będzie astronomiczna. Przy każdej okazji Kościół będzie naciskał na ustępstwa ze strony rządu. Z tego względu na stanowisku Premiera powinna być zmiana bo Pani Szydło zrobi wszystko aby syn piął się w hierarchii Kościelnej tyle że będzie to kosztem podatnika.