Premier Beata Szydło: Reforma polskiego górnictwa powiodła się

Premier Beata Szydło: Reforma polskiego górnictwa powiodła się

Z okazji pierwszego grudnia premier Szydło spotkała się z górnikami. Na uroczystościach barbórkowych przekonywała, że polskie górnictwo ma się dobrze.

Galeria:
Premier Szydło na uroczystościach barbórkowych. 1 grudnia 2017 roku

– Dzisiaj, po dwóch latach, mogę powiedzieć, że reforma polskiego górnictwa powiodła się i spełniła nasze oczekiwania. Dziś możemy mówić o stabilnym rozwoju polskiego górnictwa - nie tylko węgla kamiennego, ale również brunatnego – oświadczyła premier Beata Szydło podczas Akademii Barbórkowej w Polskiej Grupie Górniczej.

– Kiedy rok temu w czasie uroczystości barbórkowych spotkałam się z państwem, mówiłam, że jesteśmy w trakcie realizacji jednej z ambitniejszych reform górnictwa, która została podjęta w Polsce. Niewielu w nią wierzyło, a byli i tacy, którzy nie chcieli, by była przeprowadzana – – przypomniała szefowa rządu.

Premier podkreśliła, że rozpoczęte przez rząd reformy, prowadzone pod kierunkiem ministrów: Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego zostały oparte na silnym przekonaniu, że górnictwo i węgiel kamienny jest potrzebny nie tylko na Śląsku, ale całej polskiej gospodarce. Zaznaczyła, że rządowi udało się przekonać Unię Europejską do tego, że polskie górnictwo może być branżą przynoszącą nie tylko pozytywne efekty gospodarcze, ale i być przyjazne środowisku.

– Chcemy by górnictwo było konkurencyjne, by było podstawą naszej energetyki i kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale też by było nowoczesnymi technologiami dzięki współpracy z nauką. To jest plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania i będzie on zrealizowany – mówiła szefowa rządu.

W ocenie premier stabilizacja w górnictwie stwarza dobrą perspektywę na kolejne lata. Premier podkreśliła, że jej rząd ma pełną świadomość, iż jest to proces długotrwały. Zaznaczyła, iż zależy mu na tym, by polskie górnictwo dawało nowe możliwości rozwojowe zarówno regionowi, jak również polskiej gospodarce.

– Ten program, który realizuje polski rząd, znalazł nie tylko uznanie Komisji Europejskiej, nie tylko przynosi dobre wyniki gospodarcze, ale zagwarantował stabilizację miejsc pracy i rozwoju branży górniczej. To jest kompleksowa zmiana. I to jest najważniejsze – zaznaczyła szefowa rządu.

Premier przypomniała, że po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwości wyborach rząd przystąpił do realizacji programu, którego jednym z fundamentalnych założeń jest odbudowa polskiego przemysłu i postawienie na polską gospodarkę oraz który stwarza równe szanse dla każdego regionu i każdej polskiej rodziny. – I to się spełnia – mamy dobre wyniki gospodarcze i dobre perspektywy, ale przed nami kolejne lata, które musimy równie intensywnie przepracować – podkreśliła szefowa rządu.

Beata Szydło podziękowała ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz ministrowi Grzegorzowi Tobiszewskiemu, także zarządom spółek węglowych i stronie społecznej za pracę na rzecz polskiego górnictwa, która przyczynia się do dynamicznego rozwoju Polski. – Dziś jest taki dzień, kiedy trzeba dziękować i składać gratulacje.Trzeba jednak mówić też o wyzwaniach, które sobie stawiamy i kolejnych zadaniach – podkreślała. – Ten sukces jest sukcesem nas wszystkich: górników, strony społecznej, rządu, ale przede wszystkim jest sukcesem Polski. Możemy być z tego dumni. Myślę, że warto mówić o tym bardzo głośno – podsumowała premier.

Źródło: Premier.gov.pl