Nowa funkcja dla Beaty Szydło. Jest zarządzenie premiera Morawieckiego

Nowa funkcja dla Beaty Szydło. Jest zarządzenie premiera Morawieckiego

Podsumowanie dwóch lat rządu
Podsumowanie dwóch lat rządu / Źródło: Flickr / KPRM
Wicepremier Beata Szydło stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, który będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspierania aktywności zawodowej w Polsce

W Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Na jego czele stanie była premier Beata Szydło. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich Radzie Ministrów i premierowi.

twitter

Są to przede wszystkim działania mające służyć poprawie sytuacji rodzin, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości życia i warunków życia, wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, w tym emerytów.

Komitet przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów opinie i wnioski oraz rozstrzygnięcia i rekomendacje, określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie zadań, a także ocenia wykonanie tych zadań. W skład komitetu wchodzą oprócz byłej premier, 10 ministrów m.in. edukacji, spraw wewnętrznych, kulutry, sprawiedliwości, zdrowia oraz rolnictwa.

Źródło: Monitor Polski
 3

Czytaj także