Regulamin Sejmu znów ulegnie zmianie. PiS składa projekt

Regulamin Sejmu znów ulegnie zmianie. PiS składa projekt

Sala Sejmu
Sala Sejmu Źródło:Newspix.pl / FOT KRZYSZTOF BURSKI
W Kancelarii Sejmu pojawił się projekt dotyczący zmian w regulaminie izbie niższej. Nowe przepisy związane są z nowelizacją ustawy o KRS.

Wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zmian w regulaminie, który wpłynął w tym tygodniu do Sejmu, to odpowiedź na wymagania stawiane w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowelizacja tej ustawy niejako wymusiła dostosowanie regulaminu Sejmu do nowego kształtu polskiego sądownictwa. Konkretnie zmiany wynikają z przyznanej Sejmowi kompetencji do wyboru członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję. W projekcie zmian sejmowego regulaminu jest też wzmianka dotycząca Komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która po nowelizacji ustawy o KRS ma ustalać listę kandydatów na członków Rady. Jak piszą wnioskodawcy, zmian w regulaminie należy dokonać właśnie ze względu na konieczność uwzględnienia zmian przepisów dotyczących wyboru, powoływania i odwoływania organów państwowych.

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.