Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą KRS

Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą KRS

Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Małgorzata Gersdorf została w poniedziałek wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Była jedynym kandydatem na to stanowisko.

Za wyborem Małgorzaty Gersdorf na to stanowisko opowiedziało się 14 członków Rady. Trzy osoby zagłosowały przeciwko jej kandydaturze, a jedna się wstrzymała.

Wtorkowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa było pierwszym od czasu rezygnacji z funkcji poprzedniego przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. Było to także pierwsze posiedzenie KRS po wejściu w życie nowych przepisów o Radzie. Dariusz Zawistowski złożył oficjalną rezygnację z zajmowanego stanowiska 12 stycznia. Decyzja była podyktowana sprzeciwem wobec nowego stanu prawnego w KRS.

Małgorzata Gersdorf

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo UW w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.

W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w SN. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Nowelizacja ustawy o KRS

2 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.

Czytaj także

 25