Zmiany w 500 plus. Kolejne rodziny stracą świadczenia

Zmiany w 500 plus. Kolejne rodziny stracą świadczenia

Rodzina
Rodzina / Źródło: Fotolia
Rządowy program „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwał blisko 350 tys. osobom mniej niż dotychczas. Pomoc finansowa nie trafi do tzw. fikcyjnych samotnych rodziców oraz rodzin, których dochody wzrosły w związku z lepszą sytuacją gospodarczą.

Jak podaje „Super Express”, zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doprowadziły już do spadku liczby świadczeń wypłacanych rodzicom, którzy deklarowali samotne wychowywanie dzieci, a w rzeczywistości żyli w związku z partnerem. Zapomogi z tego tytułu straciło blisko 30 tys. osób. Rząd wprowadził w ubiegłym roku przepis, na mocy którego ubiegający się o świadczenie osoba samotnie wychowująca dziecko, musi wystąpić o alimenty wobec drugiego rodzica. Dzięki temu obowiązkowi budżet państwa wzrośnie o 270 mln zł.

Kolejne oszczędności w budżecie, rzędu 1,3 mld zł, przyniesie nowelizacja przepisu udzielania zasiłku na pierwsze dziecko. 500 zł miesięcznie otrzymywały te rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 800 zł. Ta kwota się nie zmienia, jednak obecnie przy przyjmowaniu wniosków resort rozpatruje dochody rodzin z 2016, a nie jak dotychczas z 2014 roku. W związku z lepszą sytuacją gospodarczą i polepszeniem sytuacji dochodowej polskiej rodzin, świadczenia otrzyma mniej osób niż w dotychczas.

„Rodzina 500 plus” – sztandarowy program obecnego rządu, zakłada pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Osoby, które spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, otrzymują również pomoc na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czytaj także

 3
  • Manipulacja tytułem. Tradycja. Taki „Ból K” już pisze jak chcecie. Na szczęście lemingrad nie jest zbyt duży w Polsce. To tylko lropaganda go rozdmuchuje. Jednak te manipulacja prowadzą często do wzrostu agresji lemingradu, a to już jest problem.
    •  
      a tak curwa rosnie nam wspaniale pkb