TVP powołała zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski

TVP powołała zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski

Budynek TVP, fot. VanNouten/CC
Zarząd TVP podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski. Przewodniczącym zespołu został Mateusz Matyszkowicz, dyrektor TVP1.

Nowy zespół ma za zadanie promocję historii Polski w kraju i za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju oraz zapobieganie dezinformacji.

– Telewizja Polska wprowadza to jako stały element swojej działalności. Wpisujemy na stałe do swojego rozumienia misji kwestie obrony dobrego imienia Państwa Polskiego oraz dbałość o prawdę historyczną o II wojnie światowej. Tym samym TVP włącza się w szerszą powinność wszystkich instytucji publicznych do obrony dobrego imienia Polski w kraju i na świecie – powiedział prezes TVP Jacek Kurski.

Mateusz Matyszkowicz przewodniczącym zespołu

Do zadań nowego ciała będzie należało m.in. wyszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie unikatowych treści, promujących Polskę, np. filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży; inicjatywa w zakresie własnej produkcji fabularnej i dokumentalnej promującej historię Polski; koordynowanie programów informacyjnych pod kątem promocji historii Polski, a także współpraca międzynarodowa w obszarze tworzenia treści promujących historię państwa polskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

Zespół odpowiadać będzie również za współpracę z mediami oraz instytucjami publicznymi w zakresie promocji historii Polski. Stanowisko przewodniczącego zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski zarząd TVP powierzył dyrektorowi TVP1 Mateuszowi Matyszkowiczowi.

Czytaj także:
Antysemickie paski w TVP. Reaguje Jacek Kurski

/ Źródło: WPROST.pl / centruminformacji.tvp.pl

Czytaj także

 2
  •  
    Adres? Adres internetowy Matyszkiewicza? Jak on bedzie zbieral materialy?